Revurder fattigdom – ny rapport om verdens sosiale situasjon

0
686

 

5. februar 2010

 

Rethinking PovertyFNs avdelig for økonomiske og sosiale spørsmål har gitt ut en ny rapport om verdens sosiale situasjon. Rapporten har til hensikt å bidra til nytenkning rundt fattigdomsbekjempelse, som også inngår i milleniumsmålet om å halvere ekstrem fattigdom innen 2015.

Rapporten viser til behovet for et skifte fra markedets fundamentalistiske tenkning, politikk og praksis, som har eksistert de siste tiårene, til en mer bærekraftig utvikling tilpasset nasjonale forhold. Den peker også på at den store avhengigheten av markedskreftene og den økonomiske liberaliseringen, har vært med på å forsømme nasjonal- og utviklingsorienterte strategier. Dette har vært til skade for verdens fattige. Erfaringer viser at økonomisk vekst alene er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å redusere fattigdom.

Et viktig poeng i rapporten er at regjeringer må spille en større rolle i utviklingen ved å integrere økonomisk og sosial politikk som støtter inkluderende produksjon og sysselsetting. Rapporten legger vekt på behovet for en likestillingspolitikk og en bærekraftig utvikling som er mer tilpasset nasjonale forhold.

Du kan laste ned den fulle rapporten her, eller lese utvalgte kapitler her.

Kilde: UN Pulse