Mer informasjon om FNs bærekraftsmål

0
1136
SDG wheel

Ønsker du mer informasjon om FNs bærekraftsmål kan du besøke disse lenkene:

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ (ENG)

https://watch.globalgoals.org/ (ENG)

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ (ENG)