EUs klimamål får lunken mottagelse

0
733
Photo: UN Photo/Kibae Park

Photo: UN Photo/Kibae Park
25. JANUAR, 2014 – Den europeiske kommisjonen offentliggjorde sine nye klimamål onsdag. Europa sikter på å kutte sine utslipp av drivhusgasser med 40 % før 2030, sammenlignet med utslippene i 1990. Til tross for at målene regnes for å være de tøffeste regionale målene for bekjempelsen av klimaendringer i hele verden, har noen observatører uttalt at målene ikke er ambisiøse nok.

I tillegg til målet på 40 % har Den europeiske kommisjonen også slått fast at Den europeiske union vil produserer 27 % av sin energi fra fornybare ressurser innen samme dato.

Målene er svakere enn det mange miljøverner hadde håpet på, men er også strengere enn alternativene som noen av medlemsstatene og kommisjonærer holdt en knapp på i slutten av forhandlingene.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon vil være vertskap for klimatoppmøte i New York i september. Han roste kommisjonens forslag og oppfordret andre medlemmer av det internasjonale samfunnet til å følge deres eksempel.

«Jeg vil sette i gang et kappløp til toppen. Jeg vil at alle ledere skal bli inspirerte og definere hva de kan bringe til bordet. Med denne annonseringen har Den europeiske kommisjonen satt i gang spillet,» sa generalsekretæren i en felles pressemelding med Den europeiske union kommisjonær Jose Manuel Barroso og Verdensbankens president Jim Yong Kim, ved Verdens økonomiske forum i Davos, Sveits.

«jeg ønsker det at Den europeiske kommisjonen foreslår å redusere CO2 utslipp med 40 % velkommen,» sa Martin Lidegaard, minister for klima, energi og bygning.

«Målet på en 40 % reduksjon i CO2- utslipp sikrer at EU opprettholder en ambisiøs klima og miljø politikk til fordel for både forretninger og individer. Et slikt mål vi sikre et stabilt rammeverk for investeringene de gjør. Dette signaliserer at Europa reduserer sin avhengighet av importerte fossile brennstoff og vil sikre at EU kan delta, som en troverdig aktør, i de globale klimaforhandlingene i Paris i 2015,» sa Lidegaard.

Den finske ministeren for miljø, Ville Niinistö, kritiserte målene for ikke å være ambisiøse nok. «Fra et vitenskapelig perspektiv er målene satt av kommisjonen beskjedne. Det å begrense global oppvarming til 2 grader krever at EU landene arbeider sammen på en effektiv og rettferdig måte. For at EUs klimapolitikk skal være troverdig må utslippene bli kuttet med minst 50%,» forklarer han.

Tiltakene foreslått av kommisjonen vill bli diskutert av medlemsstatenes myndigheter og Det europeiske parlamentet før de kan bli akseptert. Det europeiske rådet vil diskuterer forslagene i mars.