Miguel d’Escoto Brockmann fra Nicaragua valgt til president for Generalforsamlingens 63. sesjon

0
693

Den 5. juni ble Miguel d’Escoto Brockmann fra Nicaragua ved akklamasjon valgt til president for Generalforsamlingens 63.sesjon som starter i september. I separate møter ble også møteledere og andre medlemmer av Generalforsamlingens hovedkomiteer valgt.