Og nå over til verdens beste nyheter

0
684
Kebbeh-Sumbo-VBN-billlede

Kebbeh-Sumbo-VBN-billlede

Visste du at verdens mødredødelighet og ekstreme fattigdom er nesten halvert siden 1990? Og at to milliarder mennesker har fått adgang til rent vann i samme periode? Nytt fra utviklingslandene pleier å være av negativ karakter. Det vil en dansk kampanje gjerne gjøre noe med.

Kampanjen Verdens Bedste Nyheder lanseres nå for tredje år på rad.

”De fleste dansker forbinder ulandene med negative ting som sult, malaria og borgerkrig. I virkeligheten har mangeårig u-hjelp gjort en kjempeforskjell. Tre av FNs åtte tusenårsmål om utrydding av global fattigdom og nød er faktisk nådd, og resten av målene er godt på vei. Folk skal vite at hjelpen faktisk gjør en forskjell” sier Verdens Bedste Nyheders sekretariatsleder Thomas Ravn-Pedersen i en pressemelding.

Kampanjen skal vise befolkningen i de rike landene at deres bidrag hjelper og har en verdi. Ledelsen i Verdens Bedste Nyheder mener å se at danskenes bevissthet om bistandens effekt har økt siden kampanjen startet i 2010. Thomas Ravn-Pedersen uttaler at ”[vi] har kunnet se en klar effekt av vår kampanje de siste to år. Betydelig flere dansker vet nå at mange løftes ut af fattigdom i ulandene, og mange tror på at bistand hjelper. Derfor tror vi også at den positive effekten vil vedvare og at Verdens Bedste Nyheder vil nå ut til enda flere i år.”

Verdens Bedste Nyheder er et initiativ fra danske bistandsorganisationer, Danida og FN, som blir støttes av en lang rekke partnere fra det danske næringlsivet. En del danske politikere støtter også opp om initiativet og deltar som frivillige utdelere den 14. september.

Den danske kampanjen har sitt høydepunkt den 14. september, når frivillige over hele Danmark deler ut poser og aviser med gode nyheter. Se mere om hvordan du kan være med på å sette fokus på Verdens Bedste Nyheder på deres kampanjesider, eller gå inn på kampanjens Facebookside.

Verdensbedstenyheder2012