Senk farten, redd liv

Trafikkulykker er en av de ledende dødsårsakene blant unge mennesker. Ved å senke farten i urbane områder kan vi redde liv. FN-kampanjen Streets for Life #Love30 oppfordrer beslutningstakere til å senke fartsgrensen i tettbefolkede områder.

Fra 17.-23. mai lanserer FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) den globale uken for trafikksikkerhet som har til hensikt å gjøre verden oppmerksom på viktigheten av trygge veier.

Biler på motorvei
Foto: Chuttersnap/Unsplash

Sikre veier og trygg trafikk er avgjørende for å nå bærekraftsmålene, spesielt de som er relatert til helse, bærekraftige byer, fattigdomsbekjempelse og utjevning av sosiale forskjeller.

Ledende dødsårsak

Hvert 24. sekund blir en person drept i en trafikkulykke. Det er en av de ledende dødsårsakene blant unge i alderen 15-29 år. Ved å prioritere trafikksikkerhet kan mange liv reddes.

Risikoen for å dø i trafikken øker betydelig jo høyere hastighet. I høyinntektsland bidrar hastighet til omtrent en tredjedel av trafikkdødsfallene.

Risikoen for at fotgjengere dør øker betydelig ved kollisjonshastigheter over 30 km/t. Denne risikoen er enda større for barn og eldre. I løpet av distansen en bil som kjører 30 km/t, vil en bil i 50 km/t fortsatt kjøre. Høy hastighet begrenser i tillegg bilistens perifere syn og påvirker reaksjonstiden.

Europa har allerede senket farten

Antall trafikkulykker er ikke jevnt fordelt over hele verden. Lav- og mellominntektsland står for 90 prosent av alle trafikkdødsfall, til tross for at folk i disse landene bare eier omtrent halvparten av alle verdens kjøretøy.

Bilulykke på åker
Foto: Al Battison/Unsplash

Med 9,3 per 100,000 innbygger har Europa lavest antall trafikkdødsfall. I Afrika er tallet nesten tre ganger så høyt, ifølge WHO-statistikk fra 2018. I Norge dør 2,7 personer per 100.000.

De fleste europeiske land har velregulerte fartsgrenser, i henhold til WHO-kriterier som tilsier at bebodde områder ikke skal overstige 50 km/t. I tillegg har lokale myndigheter muligheten til å regulere de nasjonale retningslinjer.

Ved å redusere hastigheten bidrar man også til å redusere belastninger på klimaet. I Norge har fotobokser vært det beste verktøyet for å redusere klimagassutslipp fra biler.

Lavere fartsgrenser bidrar også til å redusere forurensning, inkludert støyforurensning. Med lavere kostnader for vedlikehold og drivstoff øker effektiviteten til kjøretøy.

Den globale uken for trafikksikkerhet og #Love30

Syklist i gate
Foto: Javier de la Maza/Unsplash

Kampanjer er viktige verktøy for å øke bevisstheten om farene ved fartsoverskridelse og påpeke fordelene med reduserte kjørehastigheter. Siden 2007 har FN lansert den globale uken for trafikksikkerhet.

Årets kampanje er den sjette på rad og tar til orde for trygge gater der målet er å fremme en fartsgrense på 30 km/t i alle verdens byer og på steder der trafikk og mennesker bor side om side.

#Love30-kampanjen oppfordrer beslutningstakere til å ta tak for å redusere hastigheter på veier rundt om i verden. Med en hastighet på 30 km/t blir gatene tryggere for menneskene som går, bor og leker der. I forbindelse med den globale uken for trafikksikkerhet lanseres også et tiår med trafikksikkerhet 2021-2030.

Alle er velkomne til å delta i kampanjen og bruke emneknaggen #Love30 #StreetsForLife og signere et åpent brev i forkant av neste års toppmøte med verdensledere for økt trafikksikkerhet. Det åpne brevet er en invitasjon til møtet og ønsker å formidle et enhetlig budskap som krever trygge gater der folk kan bo.

 

Les også: Karbonavtrykk som viktig parameter

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19