Serbisk president for FNs generalforsamling

0
719
Vuk Jeremic

Vuk Jeremic
FNs generalforsamling har valgt Serbias utenriksminister, Vuk Jermemic, til president for den kommende 67. generalforsamling. I avstemningen ble det avgitt 190 stemmer. Jeremic fikk 99 stemmer mot Litauens ambassadør Dalius Cekuolis som fikk 85 stemmer. I alt var det 185 gyldige stemmer, fire var ugyldige og en var blank. 

«Vi er et lite utviklingsland som ikke hører til noen militær allianse eller politisk union», sa Jeremic fra talerstolen etter avstemningen. «Det er derfor en tro ære å få slik tilit fra så mange nasjoner fra hele verden for å representere det viktigste beslutningsorganet i FN.»

Den kommende presidenten forelo også at temaet for åpningsdebatten ved den 67. generalforsamlingen i midten av sepember skal handle om «tilpasninger eller løsninger på internasjonale konflikter med fredelige midler.»

FNs generalforsamling består av alle FNs 193 medlemsstater og er et forum for multilateral diskusjon i et fult spektrum av internasjonale temaer omfattet av FNs charter. Generalforsamlingen møtes i ordinære samlinger fra september til desember hvert år, og deretter ved behov.

Foto: UN/P. Filgueiras