FNs kvinnekommisjon vedtar global plan for å bekjempe kjønnsbasert vold

0
655
bachelet

bachelet
18.03.13 Høytstående FN-tjenestemenn har ønsket velkommen en avtale mellom over 130 medlemsland angående forebyggelsen og avskaffelsen av alle typer vold mot kvinner og jenter, og oppfordrer samtidig regjeringer til å omvandle utfallet av denne «historiske» samlingen til konkrete tiltak for å beskytte og fremme kvinners rettigheter.

Tusenvis av representanter fra regjeringer, mellomstatlige organisasjoner, sivilsamfunnet, den private sektoren og FN-partnere samarbeidet om slutterklæringen til den to uker lange 57. sesjonen til FNs kvinnekommisjon i New York.

Slutterklæringens prioriteringer inkluderer etableringen av tjenester for kvinner utsatt for vold på tvers av sektorer, som helsetjenester, psykologisk støtte og rådgivning, samt behovet for å beskytte kvinners rett til seksuell og reproduktiv helse. Dokumentet fremhever også viktigheten av å bekjempe straffefrihet og forbedre samlingen av bevis.

Det anslås at så mange som 7 av 10 kvinner kommer til å oppleve å bli utsatt for vold i løpet av sin levetid, ifølge tall fra FN. Over 125 land har lover som straffer vold i hjemmet, men 603 millioner kvinner bor i land der dette ikke regnes som en kriminell handling.

Lederen av FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), Michelle Bachelet, sa hun var spesielt glad en avtale ble nådd med tanke på at deltakere ikke klarte å bli enige om en plan da kommisjonen diskuterte vold mot kvinner i 2003. «Vi skal fortsette å bevege oss fremover til den dagen kvinner og jenter kan leve uten frykt, vold og diskriminering. Det 21. århundre er århundret for inkludering og kvinners fulle og like rettigheter og deltakelse”.