FN lanserer ny kampanje i sosiale medier – Act Now, Save Later

0
616
Flood

Flood
Bortimot en million mennesker har mistet livet i naturkatastrofer siden år 2000. To milliarder mennesker er blitt berørt av de samme katastrofene. En billion dollar er summen skadeomfanget beløper seg til.

FNs nyeste kampanje ”Act Now, Save Later” (Agér nå, spar senere) – et samarbeid mellom FNs utviklingsprogram (UNDP) og Kontoret for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA) – kaster lys over de skyhøye kostnadene ved gjenopprettingsbistand i kjølvannet av naturkatastrofer, og oppfordrer rike nasjoner til å bruke penger nå for å spare dem senere.

Kampanjen i sosiale medier oppfordrer medlemslandene til å øke bevilningene til katastrofeberedskap for slik betraktelig å redusere de ofte ødeleggende økonomiske effektene flom, jordskjelv og andre naturkatastrofer har spesielt på utviklingsland.

Kampanjen tar sikte på å øke bevisstheten omkring naturkatastrofers betydelige økonomiske og menneskelige omkostninger. Ikke bare har naturkatastrofer drept mer enn en million mennesker og berørt mer enn en fjerdedel av verdens befolkning siden 2000; de har også kostet verden i overkant av en billion dollar.

“Å investere i beredskap redder tusenvis av liv og sparer oss for milliarder av dollar senere,” sa Helen Clark fra UNDP.

Kampanjens animasjonsfilm peker på at hver eneste bistandsdollar som brukes på å forebygge og begrense omfanget av katastrofer gjennomsnittlig sparer oss for syv dollar i humanitær krisehjelp. Videoen – som inneholder fargerike animasjoner produsert av det New York-baserte firmaet Ataboy – oppfordrer også verdenssamfunnet til å bidra til å skape bevissthet omkring behovet for kriseforebygging, ved å dele videoen på sosiale medier. Man kan for eksempel bruke hashtagen #actnow på Twitter.

I dag bruker verdenssamfunnet bare en prosent av alle bistandsmidler på katastrofeberedskap, til tross for at dette er en viktig investering i motarbeidelsen skader forårsaket av naturkreftene. Ikke bare sørger det for at hjelpearbeidet får verdifull ekstra tid når katastrofer inntreffer, det gir også sårbare folkegrupper en buffer mot gjentagende kriser som kan dytte dem enda lenger inn i fattigdom.

Bli med på kampanjen: www.actnowsavelater.org | bruk #actnow i tweets.