Tuberkulose – fortsatt en trussel mot folkehelsen

0
616
WHO, D.Rochkind

WHO, D.Rochkind
23. OKTOBER, 2013 – Verdens helseorganisasjon lanserte i dag den globale tuberkulose rapporten for 2013. Tuberkulose er en av verdens mest utbredte sykdommer, rundt en tredjedel av alle mennesker i verden er bærere av bakterien.

Bakterien er luftbåren og spres lett til barn og unge som lever i samme husholdning eller har mye kontakt. En tiendedel av friske personer som tiltrekker seg bakterien utvikler tuberkulose. Ettersom personer med svakt immunforsvar er mer sårbare for tuberkulose har spredningen av HIV/Aids ført til en raskere spredning av tuberkulose.

Uten behandling vil halvparten av dem som lider av tuberkulose dø innen to år.  Den gode nyheten er at vi kan behandle tuberkulose med medisiner og drive preventive tiltak gjennom vaksinering. Rapporten forklarer at verden er godt på vei for å nå tusenårsmålet vedrørende tuberkulose innen 2015. Målet satt av FNs medlemsland er å halvere dødelighetsraten ved tuberkulose målt i 1990, innen 2015.

I de nordiske landene er tuberkulose en sjelden sykdom. Tilfellene har minsket drastisk, men aldri forsvunnet helt. Med økt internasjonal reise har sykdommen blitt spredd raskere enn før. Immigrasjon og emigrasjon har økt risikoen for smitte av sykdommer som tuberkulose.
En urovekkende trend er økningen av multimedikament-resistente tuberkulosebakterier (MDR-TB). Disse kan ikke behandles med vanlige medisiner. Grunnet overbruk av antibiotika og andre medisiner har antallet MDR-TB økt.

Rapporten stadfester vi mangler fremskritt når det kommer til diagnostisering og behandling av MDR-TB. På verdensbasis og i de fleste land hvor MDR-TB er utbredt ble færre enn 25 % av det estimerte antallet ofre for MDT-TB oppdaget i 2012.

I 2012 ble det registrert 8.6 millioner tilfeller av tuberkulose, 1.3 millioner døde som følge av sykdommen, primært i Afrika og Asia.