Mål: Nå fem av fem

0
818

vaccines
25.04.13 – Verden har gjort store fremskritt i kampen mot barnedødsfall som følge av sykdommer som kan forebygges ved vaksinering. Barn som bor i avsidesliggende områder, som fire år gamle Otgonjargal i bildet over, er vanskelig å nå. Otgonjargal var derimot heldig og ble vaksinert av helsearbeidere i Mongolia som reiste rundt med bil, hånddreven ferge, til fots – og til og med reinsdyr.

24. – 30. april feirer vi World Immunization Week. Edward Jenner demonstrerte verdien av vaksinering mot kopper allerede i 1792, og nesten 200 år senere var sykdommen utryddet gjennom omfattende og målrettet bruk av vaksinen.

På 80-tallet samarbeidet FNs barnefond (UNICEF) med Verdens helseorganisasjon (WHO) for å oppnå universell vaksinering av barn med de seks såkalte EPI-vaksinene (BCG, difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og meslinger), med mål om å vaksinere 80 % av alle barn innen 1990. Fremgangen har fortsatt siden da: innen 2011 hadde 107 millioner fått tre doser med DTP-vaksinen mot kikhoste, difteri og stivkrampe, og 83 % av barn var vaksinert på verdensbasis.    

De siste tjue årene har det i tillegg vært en stor økning i nye vaksiner. Vaksiner mot hepatitt, PVC og rotavirus har nå blitt introdusert rundt omkring i verden, polio er nesten utryddet, antall dødsfall som følge av meslinger gikk ned 71 % mellom 2000 og 2011, og stivkrampe hos mødre og spedbarn er nær eliminert.

Tross disse fremskrittene forblir imidlertid vaksinering en ufullført agenda. Det ble anslått at 22,4 millioner barn ikke hadde blitt vaksinert i 2011. De som ikke er vaksinert – omtrent hvert femte barn – er blant de fattigste og mest sårbare i verden. Foreldre ser fortsatt ikke på vaksinering som en rettighet, og etterspørselen for vaksiner er lav i mange samfunn. Det er også ofte uforutsigbart hvordan vaksinering skal finansieres.

UNICEF og WHO samarbeider med regjeringer, partnere og samfunn for å øke etterspørselen for vaksiner og etablere bedre logistiske systemer for å nå de som hittil ikke har blitt vaksinert – det femte barnet – uansett hvor han eller hun befinner seg.