75 måter FN utgjør en forskjell: Norden er FNs gode venner

To av de nordiske landene, Norge og Danmark, var grunnleggende medlemmer av FN. To andre, Island og Sverige ble medlemmer året etter i 1946, mens Finland først ble medlem i 1955.

De to første generalsekretærene i FN var fra Norden; Norge og Sverige. Nordmannen Trygve Lie var FNs første generalsekretær fra 1946 til 1952, og hans etterfølger Dag Hammarskjöld holdt stillingen fra 1953 og frem til hans tragiske død under et fredsmeglingsoppdrag i Kongo i 1961.

Foto: FN

Alle de nordiske landene er blant de største frivillige bidragsytere til FN og dets underorganisasjoner. Bidragene skiller seg særlig ut i likestillingsprosjekter, u-hjelp og fredsmegling. I tillegg er også de nordiske landene viktige støttespillere i FNs fredsbevarende operasjoner.

Les også: Verdensomspennende innsats for barn

De fire største landene i Norden har alle sittet i FNs sikkerhetsråd. Norge, har sittet ved bordet flest ganger, når de nå skal innta plassen for femte gang i perioden 2021-2022. Sverige satt sist ved maktens bord i 2017-18, som var deres fjerde periode, det samme som Danmark. Finland har på sin side sittet en periode ved FNs sikkerhetsråd. Dette betyr at Norden med rundt 27 millioner innbyggere har sittet i sikkerhetsrådet i hele 14 perioder, mens India, til sammenligning bare har sittet 8 ganger.

Foto: Regjeringen

«De nordiske landene er gode venner av FN og kampen for bærekraftig utvikling,» uttalte FNs nåværende generalsekretær i en tale til det Nordiske Råd i oktober tidligere i år.

Tidligere statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland, ble i 1983 utnevnt til formann i kommisjonen som la grunnlaget for arbeidet med bærekraftig utvikling – bedre kjent som Brundtlandkommisjonen.

Les også: FNs arbeid for flerspråklighet

Det nordiske arbeidet i FN har særlig vært preget av miljøfokus og bærekraftig utvikling. Sverige var vertskap for FNs banebrytende miljøkonferanse i 1972, som var den første til å sette klimakampen på dagsordenen. I København har FN satt sitt preg på bybildet med FN-byen (UN City) som huser kontorer for mer enn 11 FN organisasjoner. Med over 1200 ansatte fra mer enn 104 land er FN-byen i København den sjette største FN-byen i verden.

Les også: FN mottar fredspriser

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19