Støtt FNs høykommisær for flyktningers (UNHCRs) arbeid via Facebook

0
650

 

FN foto/S. Shulman 

FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har sluttet seg til et virtuelt veldedighetstiltak gjennom Facebook, som skal hjelpe til med å samle inn penger for å skaffe husly til hjemløse i Afghanistan, Tchad, Den demokratiske republikken Kongo og Sudan.

Gjennom kampanjen ”Gimme Shelter" kan Facebook-brukere gi sin støtte ved å kjøpe virtuelle ”veldedighetsgaver”, som i virkeligheten vil bli omsatt til hjelp til husly for flyktninger og internt fordrevne personer.  

Gå til "Gimme Shelter" på Facebook her 

Les mer om saken på sidene til UNHCR.