FN-sjef kritiserer USA for å ikke stenge Guantanamo.

0
638

Aerial view of Guantánamo Bay23. januar 2012. FNs høykommissær for menneskerettigheter kritiserer USA for at de ikke har maktet å stenge Guantanamo-fengselet, samt å sikre at det plasseres et ansvar for de alvorlige forbrytelsene – inkludert tortur – som har funnet sted.

«Det er nå 10 år siden den amerikanske regjeringen åpnet Guantanamo-fengelset, og den 22. januar var det tre år siden president Obama beordret at fengselet skulle stenges innen 12 måneder», forklarer FNs høykommissær for menneskerettigheter, sier Navi Pillay i en pressemelding.

«Likevel er fengselet åpent, og mennesker blir fortsatt satt vilkårlig i arrest, i strid med internasjonal lovgivning», legger hun til.

Ingen skal bli holdt i arrest i årevis, uten å få sin sak opp for en domstol, og deretter få sin straff utmålt eller bli løslatt.

Navi Pillay uttrykte sin bekymring overfor den amerikanske regjeringen ved at de istedenfor å stenge fengselet har utviklet et system for å håndtere vilkårlige arrestasjoner. Dette er konsekvensen av den nye «National Defense Authorization Act». Loven, som ble underskrevet i forrige måned, gjør det mulig å bruke militærforvaring uten å ta hensyn til tidsperspektivet, en reell anklage eller saksgang i en domstol.

«Denne delen av den amerikanske lovgivningen er i strid med noen av de mest fundamentale rettsprinsipper og menneskerettigheter. Særlig retten til å få sin sak prøvd i en uavhengig domstol og fravær av vilkårlig arrestasjon. Ingen skal holdes i arrest uten å bli tiltalt, dømt eller løslatt», sier Pillay.

Navi Pillay understrekket at hun anerkjenner USAs rett til å beskytte egne borgere og eget territorium mot terrorhandlinger, men minnet samtidig den amerikanske regjeringen om sitt ansvar, i henhold til de internasjonale menneskerettigheter, om å sikre at mennesker får en rettferdig behandling i henhold til internasjonale regler, og at som sitter i arrest skal få sin sak prøvd i en uavhengig domstol.

«I de tilfeller hvor det er sterke bevis for at fangene på Guantanamo har brutt loven, så må man ta saken til en uavhengig domstol og dømme dem. Er det ikke tilfelle, skal de løslates», sier Pillay.

Navi Pillay understreket samtidig at mennesker, som er skyldige i å ha begått, beordret, tolerert, eller oppfordret til tortur eller umennesklige behandling av fanger må straffes. Hun oppfordret den amerikanske regjeringen om å forsikre omverden at så lenge Guantanamo er åpen, må forholdene være i tråd med gjeldene standarder for menneskerettigheter under internasjonal lov.

Pillay slo fast at hun er rystet over myndighetenes manglende vilje til å åpne for en uavhengig overvåking av forholdene på Guantanamo.