Guterres etterlyser en sterk koalisjon for å nå nullutslipp

FNs generalsekretær António Guterres etterlyser ambisiøse forpliktelser i klimakampen. Han understreket at EU må lede an i tiltakene mot klimaforandringene.

I sin tale, “State of the planet,”  skisserte generalsekretæren sin visjon for klimakampen.

«Nå er tiden inne for nye ambisiøse forpliktelser som skal øke handlingskraften til klimainitiativene. Vi må sørge for en motstandsdyktig og bærekraftig gjenoppretting etter pandemien, og inkludere motvirkende tiltak for klimakrisen,» sa Guterres i talen som ble kringkastet over hele verden. «Vi må bygge en sterk koalisjon for å nå nullutslipp.»

Generalsekretæren priset de oppmuntrende kunngjøringene i kampen mot klimaendringene fra Kina, EU, Japan og Korea i tillegg til regioner, byer og internasjonale selskaper.

«EU har forpliktet seg til å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050 – og jeg forventer at unionen vil beslutte å redusere dets utslipp med minst 55% under 1990 nivået innen 2030.»

Les også: Guterres oppfordrer EU til 55% utslippskutt innen 2030

I sin tale demonstrerte Guterres hvordan menneskelig aktivitet har ført til en forverring av jordens naturlige miljø, forårsaket klimakrisen og økt tapet av det biologiske mangfoldet.

«La meg være tydelig: menneskelig aktivitet er roten til vår raske fart mot avgrunnen. Men, det betyr også at menneskelig aktivitet kan forhindre og motvirke denne banen. Å skape fred med naturen er det viktigste oppdraget i det 21.århundre. Det må være topp, topprioritet for alle, overalt!»

Generalsekretæren oppfordret regjeringer til å stanse all utvinning av nye kullstasjoner, samt avvikle all finansiering av kullkraft.

Videre etterlyste han en nytenkning rundt karbon. «Det er på tide å sette en pris på karbon…Å skifte skattebyrden fra inntekt til karbon, og fra skattebetaler til forurenser.»

Planetens tilstand er ødelagt

 Guterres malte «planetens tilstand» i mørke farger, og vektla det kollapsende biologiske mangfoldet med over 1 million arter som står i fare for å bli utryddet, i tillegg til titalls millioner hektar av skog som forsvinner hvert eneste år.

«For å si det enkelt: planetens tilstand er ødelagt. Kjære venner, menneskeheten fører en krig mot naturen. Dette er selvmord. Naturen slår alltid tilbake – – og den gjør det allerede med økende styrke og raseri.»

I tillegg henviste generalsekretæren til to store nye FN-rapporter som publiseres i dag. Rapportene, som han sa, «staver ut hvor nærme vi er en fullstendig klimakatastrofe.»

  • En rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) viser at 2020 er i ferd med å bli et av de tre varmeste årene noensinne registrert på verdensbasis – selv med den avkjølende effekten fra La Nina. Det siste tiåret har vært det varmeste i menneskets historie, og havtemperaturene er på rekordhøye nivåer.
  • Arktis har opplevd temperaturer på mer enn 3 grader høyere enn vanlig gjennomsnitt – og i det nordlige Sibir har temperaturene vært hele 5 grader høyere.
  • Is i Nordishavet var rekordlavt i oktober i år – og gjenfrysningen foregår treger enn noen gang.
  • Grønlandsisen fortsetter å avta, og mister i gjennomsnitt 278 gigatonn is hvert år.
  • En ny rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) viser at til tross for den midlertidige nedgangen i utslipp som følge av nedstengninger mot COVID-19, er forurensning og CO2 nivåer fortsatt rekordhøye.
  • Globalt er utslippsnivået på hele 62% høyere enn i 1990 – når de internasjonale klimaforhandlingene først fant sted.

«Vi er på vei mot en dramatisk temperaturstigning på mellom 3 til 5 grader i dette århundre,» konkluderte Guterres.

«Forskningen er krystallklar, for å redusere temperaturstigningen til 1.5 grader over før-industrielle nivåer, må verden redusere produksjonen av fossilt brensel med cirka 6% årlig frem til 2030.

Istedenfor beveger verden seg i motsatt retning – og har utsikter til en økning av produksjonen av fossilt brensel med 2%.»

Les også: Guterres advarer det Nordiske råd: Bærekraftig utvikling i fare

Den grønne bryteren

I følge Guterres er «det på tide å vri på den grønne bryteren.» Ikke bare har vi en sjanse til å tilbakestille verdensøkonomien, men også å transformere den. En bærekraftig verdensøkonomi drevet av fornybare energikilder vil skape arbeidsplasser, en renere infrastruktur og en motstandsdyktig fremtid.

«Vi må gjøre denne utviklingen til en bevegelse,» sa generalsekretæren. «Hovedmålet for FN i 2021 er å bygge en virkelig global koalisjon for karbon nøytralitet.»

Han argumenterte for at gjenopprettingen etter COVID-19, og repareringen av planeten er to sider av samme sak. Videre må målet om at globale finansmarkeder må tilpasses Parisavtalen oppnås. Det er også behov for et «gjennombrudd» i kampen om å tilpasse verden etter miljøforpliktelsene, og ivareta de mest utsatte områdene i kampen for et bedre klima.

«Vi har en blåkopi: 2030 Agendaen, Verdens Bærekraftsmål og Parisavtalen om klimaforandringene. Døren er åpen; løsningene er der. Nå er det på tide å transformere menneskehetens forhold til den naturlige verden – og med hverandre,» avsluttet FNs generalsekretæren sin tale «State of the Planet.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19