Generalsekretærens budskap på verdens flyktningdag

0
655

20. juni 2010

I dag, som er verdens flyktningdag, må vi merke oss en urovekkende trend: nedgangen i antall flyktninger som er i stand til å returnere til sine hjem.

I 2005 returnerte mer enn èn million mennesker til sine hjemland på frivillig basis. I fjor returnerte bare 250 000, som er det laveste tallet på to tiår. Årsakene til dette skyldes forlenget ustabilitet i Afghanistan, den demokratiske republikken Kongo og Sør-Sudan.

Temaet for årets flyktningdag er ”hjem” – som løfter fram den vanskelige situasjonen til 15 millioner flyktninger i verden, mer en tre fjerdedeler fra utviklingsland, som har blitt drevet vekk fra sine hjem som følge av konflikt eller forfølgelse.

Den raske urbaniseringen innebærer at hjem for mange flyktninger ikke betyr en overfylt leir drevet av internasjonale hjelpeorganisasjoner, men midlertidig beskyttelse i slumkvarterer utenfor store byer i utviklingsland.

I det disse byene fortsetter å vokse, er flyktinger blant deres mest sårbare beboere. De må kjempe om tilgang til de mest grunnleggende tjenestene som vann, sanintet, helse og utdanning. Med virkningene av den globale finansielle og økonomiske krisen har trusselen om marginalisering og fattigdom bare økt.

Dette betyr at vi i det humanitære miljøet på tilpasse våre retningslinjer til de endrede behovene. Dette innebærer å jobbe tett med vertsregjeringer som leverer tjenestene, og intensivere vår innsats i å løse konflikter, slik at flyktninger kan returnere hjem.

På verdens dag for flyktninger, la oss stadfeste viktigheten av solidaritet og byrdefordeling i det internasjonale samfunnet. Flyktninger har blitt fratatt sine hjem, men de må ikke bli fratatt sin framtid.