5 ting du bør vite om FNs Generalforsamling

0
798
Preperation for General assembly 70th session – 28 September

Året som skulle bli en merkedag i forbindelse med FNs 75-årsjubilieum har istedenfor vært preget av COVID-19. 

Hva betyr pandemien for FNs Generalforsamling?

Den 75. Generalforsamlingen til FN går av stabelen 15. September, og for første gang i organisasjonens historie vil formatet være nytt. Korridorene i hovedkvarteret i New York vil være tomme, og verdensledernes appeller vil fremføres digitalt fra deres hjemland. Hele det omfattende politiske- og diplomatiske apparatet knyttet til Generalforsamlingen vil i år ikke sette sitt preg på New York. Til tross for dette vil ikke FNs hovedfokus på globalt diplomati og bærekraftsmål være noe mindre, snarere tvert imot.

Så hvordan vil denne Generalforsmalingen skille seg fra de andre?

  1. Taler fra statsoverhoder

Selve høydepunktet under FNs generalforsmaling er «General Debate» som starter den 22. September. Dette representerer en unik mulighet til å samle statsoverhoder fra hele verden til debatt og refleksjon på en global arena rundt selvvalgte tema.

Som følge av pandemien er ikke verdens statsoverhoder invitert til New York for å tale, men vil istedenfor fremføre digitale videomeldinger som skal kringkastes direkte. Hvert enkelt lands permanente diplomatiske FN delegasjon vil være tilstede i hovedkvarteret for å introdusere sitt statsoverhode.

Photo: UN

«General Debate» vil som vanlig starte med Brazil som førstetaler, etterfulgt av USA som også er vertsnasjon for Generalforsamlingen. Deretter følger taler fra land som er representert ved statsoverhode, slik at utenriksministre og diplomatiske delegasjoner taler til sist. Hver taler har mellom 15 til 20 minutter til sin disposisjon.

Norge er representert ved statsminister Erna Solberg, som den niende taler, og vil begynne sin appell klokken 3 på Lørdag den 26. September.

  1. Markere 75 årsjubileum

De Forente Nasjoner ble opprette i 1945, og vil markere sin 75-årsdag med det generalsekretær António Guterres omtaler som en omfattende dialog mellom mennesker over hele verden. En markering som «lover til å være den største og mest betydelige globale samtale om hvordan vi kan forme fremtiden slik vi ønsker.»

SGvideo Fn covid-19 misinformasjon guterres
Photo:UN

Den 21. September vil hovedkvarteret arrangere en begivenhet (som også kan følges digitalt) som har som formål å «fornye støtten til multilateralt samarbeid,» et viktig budskap i en tid hvor verden står ovenfor en global krise. Det vil også være en tale fra generalsekretæren for å ytterligere markere 75-årsjubileumet.

 

  1. Forandre verden med Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål definerte det internasjonale arbeidet for å redusere fattigdom og promotere fred på en slik måte at jordens klima blir ivaretatt. Disse bærekraftsmålene har vært en av FNs hovedprioriteter i 2020, og pandemien COVID-19 har bare forsterket viktigheten av dette, sa visegeneralsekretæren Amina Mohammed i en uttalelse.

Under den 75. Generalforsamlingen vil bærekraftsmålene få en særstilt status, og det bil bli dedikert 30 minutter til en global kringkasting av en film om temaet.

  1. Håndtere det enestående tapet av globalt biologisk mangfold

Verdens globale biologiske mangfold er truet, og ifølge FN reduseres artsmangfold i «en enestående fart.» Mer enn 1 million arter er truet av utrydning, 2 milliarder hektar av land er ødelagt, og 66% av verdens hav, 50% av verdens korallrev og 85% av verdens sumper er skadelidende som følge av menneskelig aktivitet.

FOTO: UN Environment Programme

Det internasjonale møtet som var planlagt i Kina tidligere i år for å håndtere denne problematikken er blitt flyttet til Mai 2021, men FNs generalforsmaling vil likevel rettet fokuset mot verdens tap av biologisk mangfold. 30. September vil være dedikert til samtaler og digitale møter for å utrede hvordan verden best

kan møte denne utfordringen.

Bidra med innspill til den neste konferansen her:

  1. Kjønnslikhet: 25 år etter Beijing

Likestilling for kjønn har blitt særlig svekket av COVID-19 som følge av at det er kvinner og jenter som er de største lidende av sosioøkonomiske ulikheter.

1.Oktober vil dette og annen nærliggende problematikk knytet til kampen om kjønnslikestilling bli diskutert i FN innenfor rammeverket av fra «Beijing Platform for Action.» Dette rammeverket blir tilskrevet mye av suksessen for fremgangen av kjønnslikestilling på verdensbasis, men det er enda langt igjen. FN markerer den 18. September Verdensdagen for Lik Lønn, som har som formål å rette søkelyset mot rettferdig lønning av menn og kvinner på lik linje.

LES MER: FNs Generalforsmaling