UNITE! Et opprop for å få slutt på vold mot kvinner og jenter

Vold mot kvinner og jenter er et utbredt brudd på menneskerettighetene og rammer 736 millioner kvinner globalt, nesten én av tre. Den 25. november 2023 er den internasjonale dagen mot vold mot kvinner. Samtidig starter 16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold, en årlig kampanje som avsluttes 10. desember, den internasjonale menneskerettighetsdagen. Kampanjen, som ledes av sivilsamfunnet og støttes av FN gjennom UNiTE by 2030-initiativet og har som mål å utrydde vold mot kvinner.

Bilde: Sydney Sims/Unsplash

Det globale temaet: UNITE! Invest to Prevent Violence against Women and Girls

Årets overordnede tema for de 16 dagene med aktivisme er «UNITE! Invest to Prevent Violence against Women and Girls«(FORENES! Invester for å forebygge vold mot kvinner og jenter)., som understreker det kritiske behovet for å finansiere proaktive forebyggingsstrategier. Dette temaet er i tråd med Commission on the Status of Women’s 2024-prioritetstema, som fokuserer på å fremskynde likestilling ved å bekjempe fattigdom, styrke institusjoner og integrere et kjønnsperspektiv i finansieringen.

Bilde: Engin Akyurt/Unsplash

Kvinnedrap som et kritisk globalt fokus:

Femicide, den ekstreme volden mot kvinner, er fortsatt et kritisk globalt problem til tross for den pågående innsatsen. Den ferske fellesrapporten fra UNODC og UN Women belyser den alarmerende utbredelsen. Bare i 2022 ble nesten 48 800 kvinner og jenter drept med overlegg, hovedsakelig av intime partnere eller familiemedlemmer. Sjokkerende nok ble over 133 kvinner og jenter drept i familierelaterte drap hver dag, noe som understreker det presserende behovet for tidlig intervensjon.

Kvinnedrap rammer alle, med Afrika på topp i absolutte tall, etterfulgt av Asia, Amerika, Europa og Oseania. Tallene, justert for folketall, varierer betydelig, noe som gjør det nødvendig med regionspesifikke tiltak. Utfordringen forsterkes av den sannsynlige underrapporteringen, ettersom eksisterende tall kan undervurdere det reelle omfanget av kvinnedrap. Kvinnedrap omfatter ikke bare familierelaterte drap, men også seksuell vold, skadelig praksis, hatkriminalitet og organisert kriminalitet. Enkelte grupper, som kvinner i offentligheten og urfolk, er uforholdsmessig utsatt.

For å bekjempe kvinnedrap er det avgjørende med forebyggende strategier, omfattende data og målrettet støtte. Innovativ praksis, som for eksempel gjennomganger med flere interessenter i Aotearoa New Zealand, gir innsikt i institusjonelle forbedringer. Femicidkrisen krever umiddelbar, kollektiv handling med vekt på forebygging, omfattende data og global enighet for å utfordre skadelige normer og skape en verden fri for kjønnsrelatert vold.

Bilde: Saif/Unsplash

Oppfordring til handling:

16 Days-kampanjen understreker behovet for transformativ politikk og betydelige budsjettbevilgninger for å bekjempe kjønnsbasert vold, med fokus på kvinnedrap. Kampanjen oppfordrer UNITE-nettverk, sivilsamfunnet, kvinnerettighetsorganisasjoner. Organisasjoner som jobber med menn og gutter, FN-systemet, Generation Equality Action Coalitions. Regjeringspartnere, menneskerettighetsforkjempere, utdanningsinstitusjoner, privat sektor, idrettsklubber og enkeltpersoner til å stå sammen og handle kollektivt.

Hver innsats teller: Et skritt mot en tryggere verden:

Å investere i forebygging av vold mot kvinner og jenter og bekjempe kvinnedrap er ikke bare en forpliktelse til å sette en stopper for et alvorlig menneskerettighetsbrudd. Men også et viktig skritt i retning av å oppnå likestilling mellom kjønnene innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. Årets 16-dagers-kampanje oppfordrer alle interessenter til å støtte ulike forebyggingsstrategier. Derved understreker at hver innsats er et skritt i retning av en tryggere, mer likestilt og velstående verden. Bli med i den globale bevegelsen med #NoExcuse og invester i en fremtid uten vold mot kvinner og jenter.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19