«Ta imot kvinner og barn fra syriske flyktningleirer!»

FN eksperter oppfordrer regjeringer i mer enn 53 land til å ta imot flere flyktninger fra de syriske leirene Al-Hol og Roj. En dyp bekymring knyttet til sikkerheten og den humanitære situasjonen i leirene er hovedtemaet i FN-ekspertenes brev til de ulike styringsmaktene.

Anført av FNs spesialrapportør for fremming og beskyttelse av menneskerettigheter i kampen mot terrorisme, Fionnuala Ní Aoláin, er budskapet i brevet enkelt – situasjonen i leirene er forverret og krever umiddelbar handling.

«Stater har hovedansvaret for å handle effektivt for å sikre individer som befinner seg i sårbare situasjoner, og da særlig kvinner og barn som står overfor seriøse trusler om fundamentale menneskerettighetskrenkelser som overgrep, misbruk og vold. Staters handlinger, inkludert handlingslammelse, påvirker rettighetene til disse utsatte gruppene,» skriver FN-ekspertene i brevet.

Les også: Verdensdagen for flyktninger

Foto: UNICEF/Omar Albam

Oppfordringsbrevet kommer i kjølvannet av flere FN-rapporter som dokumenterer den stigende voldsutøvelsen og usikkerheten som preger leirene. Regjeringer som har borgere i disse leirene bes på det sterkeste om å hente kvinner og barn hjem.

«Tusenvis av de menneskene som er fanget i leirene blir daglig utsatt for vold, utnyttelse og misbruk. De frarøves dekningen av helt elementære behov, og behandles på en så ond, inhuman og nedverdigende måte at tilværelsen ligner tortur og er i kraftig strid med folkeretten. Et ukjent antall personer er allerede omkommet i leirene siden starten av det ny året,» understreker ekspertene.

I brevet blir også de ulike regjeringene minnet på at hjemhentingsprosessene må skje i overensstemmelse med folkeretten og i samsvar med menneskerettighetene.  Videre er det helt avgjørende at hjemhentingen blir etterfulgt av solide integreringsprogrammer og tilstrekkelig sosial, psykisk og fysisk støtte. Særlig kvinner og barn bør bli prioritert.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19