Matkrisen i Sahel

0
776

Må vi vente på døden?

Den pågående matkrisen i Vest-Afrikas region Sahel, truer nå livet til 10 millioner mennesker. Hundretusener av dem er barn. Hjelpearbeiderne i regionen trenger mer internasjonal støtte.

I det fattigste landet i verden, Niger, lider 7,1 millioner mennesker som følge av matkrisen, og i nabolandet Chad mangler 2 millioner mennesker mat. I Mali, Burkina Faso og deler av Nord Nigeria kjemper tusenvis for å overleve. I Niger lider over 114,000 barn av underernæring, og de fattigste i samfunnet går flere dager uten mat. Ulike FN organer- FAO, OCHA, UNICEF, WFP, Røde Kors og Den Røde Halvmåne har lenge advart mot de fordelige leveforholdene. Basert på penger fra donorer har ulike organisasjoner startet behandling av underernærte barn, distribuering av frø, mat-for-arbeid, og penge overføringsprogrammer, alle med det felles målet å redde flest mulig mennesker.

Til tross for dette trengs det mer penger for en mer effektiv strategi.

Niger trenger minst 229 millioner dollar, Chad trenger omtrent 50 millioner dollar og dersom man skal hindre en forverring av situasjonen i Mali, Burkina Faso og Nord Nigeria trengs det enda mer penger.

Pengene vil bli brukt på aktiviteter og programmer som kan redde liv. Eksempler på dette er frakting av mat til avsidesliggende strøk i Niger og Chad og distribusjon av mat og nødhjelp til 860,000 barn under 5 år som lider av alvorlig underernæring. Pengene vil også bli brukt til å støtte over 9 millioner mennesker som har jordbruk og buskap som sin hovedinntektskilde, og som ikke lenger har tilgang på hverken land eller mat til buskapen.

Det humanitære samfunnet oppfordrer regjeringer, privat sektor og privatpersoner til å bidra. Hver eneste krone teller. Donasjoner gjør det mulig for hjelpearbeidere å gjøre det de kan best; redde liv og skape grobunn for bedre leveforhold.

Dette er ikke første gang regionen har opplevd krise, og det setter igjen fokus på hvordan man kan finne bærekraftige løsninger. Krisene i 2005, 1984 og på 1970-tallet handlet ikke bare om mat, det handlet også om endemisk fattigdom. Det er på tide at dette blir satt på dagsorden i verdens mest innflytelsesrike organisasjoner.

Blant ulike humanitære kriser som for eksempel i Haiti, burde verden engasjere seg i Sahel regionen der tilgang på mat og dekking av grunnleggende behov er en daglig utfordring. Kombinasjonen av fattigdom og sårbarhet fører til forringelse av fred og sikkerhet, og hindrer utvikling i en allerede ustabil region. 

Overfylte båter av menn og kvinner som risikerer livene sine for å bosette seg ulovlig i europeiske land, eller som blir en del av kriminelle nettverk eller narkotikahandel, forsøker alle å få dekket grunnleggende behov som mat, vann, utdanning og tilgang på helsetjenester.

I mange år har det vært mulig å unngå matkriser ettersom det har blitt utviklet bedre jordbruksteknikker, mer avansert teknologi og økt økonomisk støtte til de fattigste husholdningene. Men for å kunne forhindre tragedier, slik som vi ser i Sahel, er vi avhengig av bedre tilgang, mer humanitær støtte og adekvat finansiering. Finansiering er det som mangler mest.