Trekkfuglenes farlige ferd

0
751


10. MAI, 2014 – Trekkfugler, for eksempel svaler, vaktler og gjess, risikerer flere livstruende farer i løpet av deres reise mellom det kalde nord og varmere klimaer. Forsinkede vårsesonger, ørken og lys fra byer truer fuglenes ankomst. Spesielt en trussel er farlig: mennesker.

Fuglenes reise tvers over kontinentet mot Middelhavets varmere klima er en reise som millioner aldri vil vende tilbake fra. Det er en stor risiko å lande i Egypt, da egyptere har fanget trekkfugler i generasjoner. De siste årene har dette blitt forverret, ettersom tallene har eskalert. Det er eksperter som anslår at 700 kilometer lange nettfeller dreper omkring 100 millioner trekkfugler årlig.

De fuglene som våger å dra enda lenger syd møter en annen dødsfelle: Sahara. Når man når forbi ørkenen er Nigeria enda et eksempel på at andre farer venter. Lokale rundt Ebok-Boje jakter svaler for å spise dem. Det antas at omkring 200.000 svaler blir drept hvert år.

Men trekkfuglene jages ikke kun for å bli spist, de jages også for underholdning. I Malta er det spesielt farlig. På tross av lover mot bruk av våpen finnes det liten håndhevelse. Landet er særlig farlig for de større fuglene som ikke flyr så raskt. For eksempel går musvågens rute til Finland gjennom Malta. Bestanden i Finland har falt, spesielt på grunn av jakten som foregår på Malta.

For noen av fuglenes vedkommende er det opprettet bevaringsprosjekter i Europa for flere millioner euro.

Farene som er forårsaket av klimaendringene blir stadig flere. Tilstedeværelsen av mennesker og byer har ødelagt eller endret hekkevanene hos disse fuglene. Svingende temperaturer, oversvømmelse og avskoging har forverret situasjonen. Mange av stedene hvor fugler hviler underveis forsvinner, som gjør at mange ikke har energi til å fullføre reisen og omkommer underveis.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon anerkjenner utfordringene: Jeg støtter den globale kampanjen som skal øke folks bevissthet om truslene mot trekkfugler, som ødelegger deres habitat, utsetter dem for rovdrift, forurensing og klimaforandringer. Jeg oppfordrer til større internasjonal bestrebelse for å bevare trekkfugler og gjenopprette de stedene de behøver for å overleve. De er en viktig del av den naturen vil alle er avhengige av for å overleve».

trekkfugl