Truet fagforeningsleder

0
741


25. JUNI, 2014 – Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter 2014 har blitt tildelt Napoléon Gómez Urrutia, for hans rolle i kampen for fagforeninger og trygge arbeidsforhold i i Mexico.

Urrutia er leder for det meksikanske gruve- og metallarbeiderforbundet Los Mineros  og spiller en viktig rolle i kampen for et fritt og demokratisk fagforeningsarbeid i Mexico, og for anstendig lønn og trygge arbeidsforhold.

Den meksikanske fagforeningslederen er truet på livet som følge av sin innsats for bedre arbeidsvilkår til meksikanske kull- og metallarbeidere. I frykt for sitt eget liv og arrestasjon fra meksikanske myndigheter, var det kona Oralia Casso de Gómez som i Oslo mottak prisen på hans vegne.

«Gómez får prisen for innsatsen han gjorde i forbindelse med alvorlig gruveulykke i 2006 hvor 65 arbeiderne omkom. Sikkerheten ble ikke tatt på alvor, og han påpekte feil. Dette har ført til at han i dag lever i eksil i Canada», sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

I kjølvannet av gruveulykken i 2006 var det Urrutia og Los Mineros’ klare oppfatning at eieren Grupo Mexico var mer opptatt av å redde eget ansikt enn arbeidernes liv. Urrutia anklaget også meksikanske myndigheter for «industrielt drap».

Etter dette har fire fagforeningsmedlemmer blitt myrdet. Selv har han blitt utsatt for mordtrusler, falske anklager om millionunderslag og omfattende undertrykking. Han forlot sitt eget hjemland i 2006 og lever nå i eksil i Canada, men leder fortsatt fagforeningen Los Mineros.

«Jeg føler enormt mye glede og stolthet rundt denne prisen. Min mann er veldig lei seg for at han ikke kan komme. Men så fort problemene er løst, vil han komme til Norge», sier Oralia Goméz.