FNs miljøprogram: ingen troverdig vei til 1,5°C

Det internasjonale samfunnet kommer langt under målene i Parisavtalen, uten noen troverdig vei til 1,5 °C på plass. Kun en akutt systemomfattende transformasjon kan unngå klimakatastrofer.

Dette er konklusjonen i en ny rapport – Emissions Gap Report 2022 publisert av FNs miljøprogram, UNEP. Den gir en oversikt over forskjellen mellom hvor omfattende klimagassutslippene antas å være i 2030 og hvor de bør være for å avverge de verste konsekvensene av klimaendringene.

Krever enorme endringer

EGR forside Rapporten viser at oppdaterte nasjonale løfter siden COP26 – holdt i 2021 i Glasgow – utgjør en ubetydelig forskjell for anslåtte utslipp i 2030, og at vi er langt unna Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under 2°C eller helst 1,5°C. Retningslinjer som for øyeblikket er på plass peker mot en temperaturøkning på 2,8°C ved slutten av århundret.

Implementering av gjeldende løfter vil kun redusere dette til en temperaturøkning på 2,4-2,6°C innen slutten av århundret, for henholdsvis betingede og ubetingede løfter.

Rapporten viser at bare en presserende systemomfattende transformasjon kan gi de enorme kuttene som trengs for å begrense klimagassutslippene innen 2030: 45% sammenlignet med anslag basert på gjeldende retningslinjer for å komme på sporet til 1,5 °C og 30 prosent for 2°C.

Les også: Norge øker støtten til FNs miljøprogram

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19