UNRIC søker en norsk praktikant fra september

0
671

FNs regionale informasjonskontor (UNRIC) arbeider med å spre informasjon om FNs aktiviteter. Informasjonskontoret søker kvalifiserte, norske studenter som praktikanter for en periode på tre til seks måneder.

Det søkes etter norske studenter som er i ferd med å avslutte sine studier i et fag som er relevant for organisasjonen og informasjonskontoret. Dette kan være innen kommunikasjon, internasjonale forhold, statsvitenskap, journalistikk, oversetting eller markedsføring.

Arbeidsoppgavene består av presserapportering fra norske aviser, oversettingsarbeid på norsk og engelsk, arbeide med UNRICs norske websider og markedsføring av UNRIC i Norge. Arbeidsspråkene på kontoret er engelsk og fransk, og gode kunnskaper i et av språkene er en forutsetning.

Ettersom FN ikke har mulighet til å betale praktikanter, må alle kostnader i forbindelse med praktikantoppholdet dekkes av praktikanten selv gjennom stipender eller andre støtteordninger.

Søknad og CV på engelsk eller fransk sendes innen 31. juli 2007 til:

UNRIC, Nordic Desk
Rue de la Loi 155, 1040 Brussels, Belgium

Eller på e-post: dahlvik(AT)unric.org

Spørsmål vedrørende praktikantstillingene kan stilles Arni Snaevarr, snaevarr(AT)unric.org, +32 2 7888 467 eller Åsa Dahlvik, dahlvik(AT)unric.org +32 2 7888 465