Generalsekretærens melding på den internasjonale dagen for urfolk

0
669
Ban Ki-moon

Ban Ki-moon

August 2012   I løpet av de fem årene som er gått siden vedtagelsen av FNs erklæring for urfolks rettigheter har lokalsamfunn og enkeltpersoner tatt i bruk tradisjonelle og nye medier for å gjøre sine stemmer hørt.  

Fokuset for årets internasjonale dag for verdens urfolk er «Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices». Urbefolkninger bruker nå alt fra nærradio og -TV til filmer og dokumentarer, fra videokunst og aviser til internett og sosiale medier, til å utfordre stereotyper, skape internasjonal oppmerksomhet rundt menneskerettighetsbrudd, og bygge opp under global solidaritet. De utvikler også egne medier for å speile sine verdier og bekjempe myter og feiloppfatninger.

Stemmer fra urbefolkningene forteller gripende historier om hvordan de kjemper mot århundrer med urettferdighet og diskriminering, og jobber for å sikre de ressursene og rettighetene som trengs for å bevare deres kulturer, språk, spiritualitet og tradisjoner. De bidrar med et alternativt perspektiv på utviklingsmodeller som ekskluderer urfolk. De fremmer den gjensidige respekt og forståelse mellom kulturer som er en forutsetning for et samfunn fritt for fattigdom og fordommer.

På denne internasjonale dagen lover jeg full støtte fra FN-systemet til samarbeidet med urbefolkninger, inkludert deres medier, for å fremme full implementering av erklæringen. Jeg oppfordrer også medlemsstater og media til å skape og opprettholde muligheter for urfolk til å gi uttrykk for sine perspektiver, prioriteringer og ambisjoner.

La oss bruke media – både urfolkets og mainstream, og spesielt nye plattformer – til å skape broer og etablere enn virkelig tverrkulturell verden, hvor mangfoldet settes pris på; en verden hvor ulike kulturer ikke bare lever side om side, men også verdsetter hverandre for deres respektive bidrag og potensiale.