Utdanning fremmer jenters levekår

Den internasjonale jentedagen: «130 millioner jenter har ikke mulighet til å gå på skole, og etter covid har det vært en økning i graviditeter blant jenter som er i sårbare posisjoner. Dermed har de ikke kunnet fortsette skolegangen», sier 22 år gamle Adina Nivukoski fra Finland, som var blant ungdomsrepresentantene tilstede på Transforming Education Summit 16.-19.9.2022.

jenters utdanning
Foto: UNICEF

Afghanistan er et av landene hvor jenter møter flest utfordringer i forbindelse med utdanning. Her har jenter blitt tvunget ut av skolen helt siden Taliban kom tilbake til makten for ett år siden. Det er mange, spesielt blant unge jenter som lever i fattigdom eller i avsidesliggende områder, som lider av tvangsekteskap i ung alder samt ungdomsgraviditet.

På verdensbasis fullfører fire av fem jenter grunnskolen, og bare to av fem fullfører videregående skole. Lavere forventninger til jenters prestasjoner i andre fag enn lesing og mangel på rollemodeller blir barrierer for jenter til å utvikle essensielle ferdigheter for deres fremtidige karrierer, som digitale ferdigheter eller ferdigheter innen naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk.

I dag er mer enn 1,1 milliarder jenter klare til å ta fatt på fremtiden. Hver dag bryter jenter grenser og barrierer mens de takler problemer som barneekteskap, utdanningsulikhet, vold, klimaendringer og urettferdig tilgang til helsetjenester. Jenter beviser at de er ustoppelige.

Transforming Education Summit
Jenter som deltok på Transforming Education Summit 2022. Foto: Adina Nivukoski

Vår tid er nå – våre rettigheter, vår fremtid.

Det gjenstår fortsatt arbeid for å fremme likestilling og styrke kvinner og deres rettigheter. Å få slutt på alle former for diskriminering av kvinner og jenter er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men det har også en effekt som vil gjøre at vi utvikler oss også på tvers av andre utviklingsområder.

Et stort steg ble tatt under det første organiserte Transforming Education Summit, som ble holdt for å bygge noen nødvendige skritt for å støtte utdanningskrisene vi står ovenfor samt støtte lik rett til kvalitetsutdanning. «Under toppmøtet deltok jeg i flere diskusjoner og paneler om effektene av covid og jenteutdanning rundt om i verden. Mange forskjellige sider av virkeligheten ble åpnet for meg, og jeg ønsker å rette oppmerksomhet mot denne saken. Jeg er ivrig etter å ta det jeg lærte og jobbe for å forbedre jenters tilgang til utdanning globalt», sier Nivukoski.

Verdens 600 millioner ungdomsjenter har gang på gang vist at gitt ferdighetene og mulighetene, kan de være endringsskaperne som driver fremgang i lokalsamfunnene deres. De kan styrke fremtiden for alle, inkludert kvinner, gutter og menn. Å styrke kvinner og jenter og promotere likestilling er avgjørende for å få fart på bærekraftig utvikling. Det er på tide at vi alle står ansvarlige – med og for jenter – og investerer i en fremtid som tror på deres frihet til å handle, lederskap og potensiale.

«Vi bør tenke på en lys fremtid. Mitt budskap til unge jenter er å ikke gi opp. Det er greit å være redd. Det er greit å gråte. Alt er i orden. Men å gi opp er ikke et alternativ. Etter hver mørk natt er en lys morgen», sier 17 år gamle Mursal Fasihi fra Afghanistan. Hun er en av mange som nekter å gi opp håpet om å komme tilbake på skolen.

Den 19. desember 2011 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som slår fast at 11. oktober er den internasjonale dagen for jenter. Dette er på grunn av behovet for å anerkjenne jenters rettigheter og de unike utfordringene jenter står overfor rundt om i verden. I 2022 er 10-årsjubileet for datoen.

Les også: Utdanning er en menneskerettighet.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19