Utenriksministerens redegjørelse før FNs 62. generalforsamling

0
662

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt idag en redegjørelse om Norges FN-politikk før FNs 62. generalforsamling som åpner 18. september i år. Han understreket at regjeringen holder fast ved Soria Moria-erklæringen hvor det fastsettes at ”det er i norsk interesse at vi har en FN-ledet verdensorden og ikke en situasjon der nasjoner tar seg til rette på egenhånd.”

Utenriksministeren påpekte at FN har åpenbare svakheter, som manglende ressurser og sprikende nasjonale interesser, men at Norge må forbli en kritisk og engasjert støttespiller. Fredsoperasjoner, nedrustning og våpenkontroll, menneskerettigheter, og utvikling, helse og klima var de fire hovedtemaene han trakk frem som hovedfokus for norsk FN-politikk.

”FN har sine begrensninger. Men vi må holde på engasjementet. Fred og utvikling er langsomme prosesser. Det gjør vi best gjennom en tålmodig, kritisk og konstruktiv utnyttelse av FNs muligheter, av FN som arena, FN som nasjonenes samlingspunkt, FN som ”det store bordet”,” var Støres avsluttende bemerkninger.

Les hele redegjørelsen på UDs hjemmesider.