Verdensdagen for sosial rettferdighet

0
824
20. februar er Verdensdagen for sosial rettferdighet

20. februar er Verdensdagen for sosial rettferdighet
20. FEBRUAR, 2014 – Kjønnsdiskriminering på arbeidsplassen, stigende arbeidsløshet… hindringene for sosial likestilling og rettferdighet er fortsatt betydelige i verden i dag. Men hva betyr egentlig sosial rettferdighet?

Sosial rettferdighet kan oppsummeres som muligheten mennesker har til å nå sitt fulle potensial i samfunnet de lever i. Termen «sosial rettferdighet» viser til at likestilling er vårt felles ansvar; det er opp til alle mennesker å ta vare på hverandre og sikre at alle har den samme sjansen til å lykkes i livet.

Selve konseptet «sosial rettferdighet» har blitt anvendt av store tenkere, som Sokrates, Spinoza og Thomas Aguino, men begrepet oppstod ikke før rundt 1840. I dag, nærmere 200 år senere, er urettferdighet fortsatt et faktum i samfunn i hele verden.

For å understreke betydningen av kampen mot urettferdighet markerer vi den internasjonale dagen for sosial rettferdighet 20. februar hvert år.

Organisasjoner over hele verden, som FN og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) arrangerer en rekke ulike eventer for å markere dagen. Skoler, universiteter og ideelle foreninger feirer også dagen og setter fokus på retten til arbeid og likestilling for alle.

I følge FNs generalsekretær Ban Ki-moon er sosial rettferdighet ikke bare et etisk imperativ, men fundamentet for nasjonal stabilitet og global velferd.

«Like muligheter, solidaritet og respekt for menneskerettighetene er nødvendig for å sikre menneskers og nasjoners fulle potensial», sier Ban. «Verdensdagen for sosial rettferdighet er en oppfordring til alle land om å ta konkrete steg for å gi innhold til de universelle verdiene om menneskeverd og likestilling».

Relaterte lenker fra UNRIC:
Faktablad om ungdommer
Faktablad om rasisme og diskriminering
Faktablad om menneskerettigheter
Faktablad om fattigdom