Vanskeligere å nå mål om skolegang for alle

0
591

Finanskrisens etterdønninger truer med å ta fra millioner av barn muligheten til å gå på skole. Det advarer FN mot i ny rapport.

Lavere økonomisk vekst og økende fattigdom kan sette en stopper for det siste tiårets framskritt mot å nå målet om utdanning for alle. Det er konklusjonen i rapporten «Reaching the marginalized», som FNs organisasjon for utdanning (Unesco) har utarbeidet med økonomisk støtte fra Norge.

Mange giverland har kuttet i støtten til utdanning. På verdensbasis har løfter om støtte til grunnutdanning blitt redusert med 22 prosent.

FN mener samtidig at det er blitt vanskeligere og dyrere å sikre skolegang for barn og unge som allerede faller utenfor på grunn av fattigdom, kjønn, etnisitet og språk. For eksempel har 97 prosent av fattige hausa-talende jenter i Nigeria mindre enn to års skolegang. Gjennomsnittet for hele landet er 25 prosent.

– Dette er veldig beklagelig. 72 millioner barn over hele verden mangler fortsatt skolegang. Vi trenger et internasjonalt løft for å nå det viktig målet om utdanning for alle, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen viser til at utdanning er helt nødvendig for utvikling og framgang i fattige land.

– Det å satse på kunnskap gjennom et godt offentlig utdanningstilbud var avgjørende da Norge bygde velferdssamfunnet. Denne lærdommen gjelder også for utviklingslandene, og vi har et klart ansvar for støtte dem i å få til dette, sier Halvorsen.

For å styrke jenters rett til utdanning gir Norge i år 500 millioner kroner til FNs barnefond Unicef sin innsats for grunnutdanning og likestilling.

Unesco-rapporten vil danne grunnlaget for et toppmøte om utdanning i Etiopia i februar 2010, der også Norge deltar.

Kilde: Regjeringen.no