Myanmars Rohingya, statsløse og uønsket

0
800
Digital.democracy, 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Digital.democracy, 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)
29. JANUAR, 2014 – Fatale sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og muslimer i staten Rakhine i Myanmar har rykket over 110 000 mennesker opp ved roten de siste 18 månedene.

Myanmar, i hovedsak en buddhistisk nasjon med 60 millioner innbyggere, har kjempet mot sekterisk vold i nesten to år.

Minoriteten Rhonigya har sitt eget språk og tror på islam, gruppen er en av de mest forfulgte minoritetene i verden. Myanmars regjering regner de 800 000 personene tilknyttet Rohingya i Myanmar som utlendinger, mens flere innbyggere ser dem som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Overhoder for FNs menneskerettighetsarbeid og humanitære arbeid har uttrykt sin dype uro vedrørende rapporter fra regionen. Rapportene slår fast at det nå er et alarmerende høy nivå av vold i staten Rakhine, inkludert drap av flere sivile og en politibetjent. De etterspør at myndighetene foretar en øyeblikkelig undersøkelse.

FN har mottatt troverdig informasjon som tilsier at 8 menn, tilhørende Rohingya, ble angrepet og drept i landsbyen Du Chee Yar Tan, 9. januar. Den 13. januar skapte opptøyer i den samme landsbyen problemer, og en politibetjent ble kidnappet og drept av innbyggere tilknyttet Rohingya. Senere samme kveld ble minst 40 menn, kvinner og barn, tilhørende Rohingya minoriteten, drept i samme landsby av politi og den lokale befolkning.

«Jeg tar avstand fra tapet av liv i Du Chee Yar Tan og oppfordrer myndighetene til å utføre en ordentlig etterforskning og sikre at ofrene og deres familier får rettferdighet. Mitt kontor står klar til å hjelpe til i denne prosessen», sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, i en uttalelse.

«Ved å respondere til disse hendelsene på en rask og bestemt måte, har myndighetene mulighet til å vise en åpenhet og ansvarlighet som vil styrke demokratiet og rettsikkerheten i Myanmar,» forklarte Pillay.

Undergeneralsekretær for humanitære anliggende og koordinator for nødhjelp, Valerie Amos, oppfordret myndighetene til å umiddelbart lansere en upartisk undersøkelse som kan belyse hendelsene, mens man på samme tid respekterer rettighetene til de som er anholdt og arrestert.

«Jeg spør myndighetene i Myanmar om å ta alle de nødvendige steg for å sikre full beskyttelse av alle sivile og å muliggjøre fortsatt sikret tilgang for humanitære hjelpearbeidere til de rammede områdene…» sa Amos i en nylig uttalelse.

Menneskerettighetssituasjonen i Rakhine staten utgjør en av de mest seriøse truslene mot prosessen for demokratisk reform og nasjonal forsoning i Myanmar.