Vedvarende menneskerettighetsbrudd i Afghanistan

Mer enn 30 uavhengige menneskerettighetseksperter fra FN har oppfordret det internasjonale samfunnet til å på nytt støtte det afghanske folket. Uttalelsen kommer i forbindelse med at det er to år siden Taliban tok makten i Afghanistan.

Ekspertene sier at Talibans politikk «har resultert i en kontinuerlig, systematisk og sjokkerende krenkelse av en rekke menneskerettigheter, inkludert retten til utdanning, arbeid og ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet».

Segregering, marginalisering og forfølgelse     

Ekspertene viser til troverdige rapporter om henrettelser og andre overgrep, inkludert handlinger som kan sidestilles med tvungne forsvinninger, omfattende tilfeldige fengslinger, tortur og mishandling, samt vilkårlig fordrivelse.  

Hardest rammet er kvinner og jenter, etniske, religiøse og andre minoriteter. Dette inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne, mennesker på flukt og LHBTQ+-personer. Menneskerettighetsforkjempere og andre representanter for sivilsamfunnet, journalister, kunstnere, lærere og tidligere regjerings- og sikkerhetstjenestemenn rammes også.  

Stans hevnaksjoner, oppretthold amnesti    

Rettighetsekspertene kom med en appell på seks punkter, der de oppfordret Taliban til umiddelbart å endre behandlingen av kvinner og jenter, blant annet ved å la dem nyte alle menneskerettigheter. Dette inkluderer retten til bevegelsesfrihet, deltakelse i det politiske og offentlige liv og tilgang til utdanning.  

Ekspertene pekte også på den alvorlige humanitære situasjonen i Afghanistan, som er preget av økonomisk nedgang. Det anslås at 16 millioner barn ikke får grunnleggende mat eller helsetjenester. 

Situasjonen fører til skadelig praksis som barneekteskap, overgrep, utnyttelse og til og med salg av barn og organer.   

Nesten 30 millioner afghanere har behov for hjelp, noe som er et rekordhøyt antall. FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) rapporterte imidlertid nylig at en plan på 3,2 milliarder dollar for å støtte afghanerne står overfor et «kritisk finansieringsgap» på 1,3 milliarder dollar. Det er med andre ord et sterkt behov for økt økonomisk støtte for å kunne tilstrekkelig hjelpe afghanere. 

De 31 ekspertene som står bak uttalelsen, er oppnevnt av FNs menneskerettighetsråd for å overvåke og rapportere om spesifikke landsituasjoner eller tematiske spørsmål. 

Les også: FNs visegeneralsekretær advarer mot å stoppe bistanden til Afghanistan

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19