Verdens AIDS-dag!

0
756

Photo: UNICEF/P. Esteve

1. DESEMBER, 2013 – Verdens AIDS-dag markeres den første desember. På samme tid som den globale infeksjonsraten faller, gir noen områder og grupper grunn til bekymring.

I forrige uke rapporterte FNs organ for bekjempelse av HIV/AIDS (UNAIDS), om en akselerering i fremdriften for å bekjempe epidemien, i store deler av verden. Det ble også meldt om en signifikant nedgang i infeksjoner og dødsfall.

Antallet nye infeksjoner, globalt sett, ble satt til 2.3 millioner i 2012, dette er en 33 % reduksjon fra 2001. AIDS relaterte dødsfall har falt med 30 % siden toppen i 2005, dette er grunnet bedret tilgang til antiretrovirale behandlingstilbud, uttalte UNAIDS.

Mens den globale kampen mot HIV/AIDS gjør fremskritt, er det urovekkende at noen regioner og folkegrupper faller etter. I Øst Europa og Sentral Asia er infeksjonsraten på vei opp, og har steget med 13 % siden 2006. I Midtøsten og Nord Afrika har infeksjonsraten doblet seg siden 2001.

I disse regionene blir visse utsatte grupper, inkludert menn som har sex med menn, tvekjønnede personer og stoffmisbrukere, ofte nektet adgang til livreddende helsetilbud.

En økning i infeksjoner blant ungdom, gir også grunn til bekymring. «unge jenter, unge menn som har sex med menn, samt de som injiserer stoffer eller er ofre for seksuell tvang og misbruk, er i størst risiko. De står overfor mange barrierer, inkludert strenge lover, ulikheter, stigmatisering og diskriminering, som kan hindre dem i å benytte seg av tjenester som kan teste, forhindre og behandle HIV,» forklarer Craig McClure, direktør for HIV programmer for FNs barnefond (UNICEF).

Tidligere denne uken lanserte verdens helseorganisasjon (WHO) nye anbefalinger for å adressere de spesifikke behov for unge, både de som lever med HIV og de som er i risikogruppen for infeksjon. Mange av disse unge mottar ikke den pleie og støtte de behøver.

«Unge trenger helsetjenester og støtte utviklet til deres behov. Det er mindre sannsynlig at de tester seg for HIV, enn voksne, og trenger ofte mer støtte enn voksne når det kommer til å opprettholde pleie, og å fortsette med behandling,» forklarer Gottried Hirnschall, direktør for HIV/AIDS avdelingen ved WHO.