Verdens befolkningsdag: Likestilling frigjør muligheter for alle

Verdens befolkningsdag markeres hvert år 11. juli. I år er fokuset på likestilling, hvor temaet er «slipp løs kraften av likestilling: Løft frem kvinners og jenters stemmer for å frigjøre verdens uendelige muligheter.»

Kvinner og jenter utgjør halvparten av verdens befolkning, men likevel blir de ofte marginalisert i diskusjoner om befolkningsdynamikk. Deres rettigheter blir også ofte krenket i befolkningspolitikken. Denne systemiske skjevheten fører til at kvinner og jenter ikke får tilgang til utdanning, økonomiske muligheter og lederposisjoner. Det begrenser også deres mulighet til å ta beslutninger om egen helse, seksualitet og reproduksjon. I tillegg fører skjevheten til at de blir utsatt for vold, skadelig behandling og mødredødelighet som kan forebygges.

jordmødre-babyer-barn-nyfødte
Jordmødrene Lucie Banionia og Lydie Mawelo jobber i fødeavdelingen på General Reference Sykehus i Kinshasa i DR Kongo. DR Kongo er et av verdens raskest voksende land. © UNFPA/Junior Mayindu

For å skape en mer rettferdig, motstandsdyktig og bærekraftig verden er det nødvendig å prioritere likestilling og anerkjenne den avgjørende rollen kvinner og jenter spiller i håndteringen av demografiske utfordringer, klimaendringer og konflikter.

«Kjønnsbasert diskriminering skader alle – kvinner, jenter, menn og gutter. Å investere i kvinner løfter alle mennesker, lokalsamfunn og land», sa generalsekretær António Guterres i sitt budskap på verdens befolkningsdag.

Styrk kvinners og jenters stilling

UNFPA-FNs befolkningsfond
Mer enn 40 prosent av verdens kvinner får ikke ta beslutninger om sin egen seksuelle og reproduktive helse og reproduktive rettigheter. FNs befolkningsfond (UNFPA) jobber, sammen med andre organisasjoner, for å nå målet om universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. © UNFPA Colombia

Kvinner og jenter må ha kontroll over sin egen reproduktive helse og sine egne rettigheter. Tilgang til omfattende seksuelle og reproduktive helsetjenester, inkludert familieplanlegging, er avgjørende. Det gjør det mulig for kvinner og jenter å ta informerte valg om sin egen kropp, planlegge familie og beskytte egen velferd. Når kvinner har kontroll over sitt eget reproduktive liv så kan de delta fullt ut i samfunnet, forfølge sine ambisjoner og bidra til bærekraftig utvikling.

Verdens befolkningsdag

Verdens befolkningsdag er en årlig påminnelse om at likestilling er avgjørende for å skape en rettferdig, inkluderende og bærekraftig verden. Det er behov for å anerkjenne kvinners og jenters iboende verdi og potensial, samt å sikre deres fulle deltakelse og rettigheter på alle livets områder.

kvinner-helsehjelp
På landsbygda i Afghanistan er mødredødeligheten blant de høyeste i verden. Det anslås at 638 kvinner dør per 100 000 levendefødte. UNFPA støtter et opplæringsprogram for jordmødre som arbeider på UNFPAs familiehelsehus. Familiehelsehusene er de eneste tilgjengelige helsetjenestene i Afghanistans mest avsidesliggende områder. © UNFPA Afghanistan

Det overordnede målet med Verdens befolkningsdag er å sette fokus på hvor viktig befolkningsspørsmål er. Dagen ble etablert av FNs utviklingsprogram (UNDP) i 1989 på bakgrunn av interessen rundt at verdens befolkning passerte fem milliarder mennesker. Den 15. november 2022 nådde verdens befolkning 8 milliarder, og den forventes å vokse til rundt 8,5 milliarder i 2030, 9,7 milliarder i 2050 og 10,9 milliarder i 2100.

Les også: UNFPA-rapport etterlyser globalt fokus på rettigheter

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19