Generalsekretærens budskap på Verdens Miljødag

0
613

Temaet for dette årets markering av Verdens Miljødag, “Ikke forlat tørre områder!,” minner oss alle på betydningen av å ta vare på verdens tørre- og halvtørre områder. I år er det også det internasjonale året mot forørkning og ørkenspredning.

Tørre områder finnes i alle regioner, dekker mer enn 40 prosent av jorden og er hjem til nesten to milliarder mennesker, som er en tredjedel av verdens befolkning. Livet er hardt og fremtiden ofte usikker for de fleste som bor i tørre områder. De lever på ytterkanten av økologiske, økonomiske og sosiale standarder. Det er avgjørende at vi ikke overser menneskene som bor i disse områdene, eller de utsatte habitatene som de er avhengige av.

Over hele jorden forårsaker fattigdom, ikke-bærekraftig forvaltning av land og klimaendringer, at tørre områder blir til ørken. Og førørkning leder igjen til enda mer fattigdom. Beregninger viser at mellom ti og tjue prosent av tørre områder allerede er degradert. Problemet er særskilt akutt i Afrika Sør for Sahara og i Sør-Asia, hvor degradering av tørre områder er et stort hinder med hensyn til avskaffelse av fattigdom og sult, samt setter tiltak for miljømessig bærekraftighet på spill. Disse målene, som verdens regjeringer har forpliktet seg til å oppnå innen 2015, er betydningsfulle komponenter i en bredere forpliktelse til å skape en sikrere fremtid for menneskeheten.

Det er likeledes betydelige bevis på at degradering av tørre områder og konkurranse over knappe ressurser kan skape konflikt mellom lokalsamfunn. Mennesker som er avhengige av tørre områder for deres levebrød og overlevelse, står overfor et stort antall miljø- og økonomiske flyktninger som alle har behov for de allerede knappe ressursene i byer og landsbyer i utviklingsland.

Forørkning er vanskelig å snu, men kan forhindres. Beskyttelse og gjennopprettelse av tørre områder vil ikke bare lette den voksende byrden til verdens urbane områder, men kan bidra til en tryggere og mer fredfull verden Det vil også hjelpe å bevare landskap og kulturer som har eksistert siden sivilisasjonens begynnelse, og som er essensielle deler av vår kulturarv.

På Verdens Miljødag, og i det tiende året for FNs konvensjon for bekjempelse av forørkning, oppfordrer jeg alle regjeringer og samfunn over hele verden til å fokusere på utfordringene ved å leve i tørre områder, slik at de som lever der kan se fremover til en fremtid med fred, helse og sosial utvikling.