Verdensdagen for kvinnelige forskere

Den 11. Februar markerte FN Verdensdagen for kvinnelige forskere. Verdensdagen har som formål å sikre økt representasjon for kvinner i vitenskapelige fag. Likestilling mellom kjønn har en global prioritet, og er avgjørende for realiseringen av FNs verdensmål for bærekraftig utvikling. Verdien av at kvinner får mulighet til å dele vitenskapelige prosjekter og ideer er uvurderlig for menneskehetens fremtid.

Les også: Fortsatt ikke likestilling i fredsbevarende operasjoner

I løpet av de siste 15 årene har det internasjonale samfunnet arbeidet for å øke kvinnelige forskere i vitenskapelige fag, men innsatsen møter motstand i strukturelle vrangforestillinger om kjønnsstereotypier.

«Kvinner hører til i de vitenskapelige fagene. Allikevel fungerer akademiske stereotyper som bremseklosser. Det er på tide å anerkjenne at større mangfold skaper mer innovasjon,» uttalte FNs generalsekretær António Guterres i anledning verdensdagen.

Foto: Unsplash/National cancer institute

Kvinner utgjør idag kun 30% av alle vitenskapelige og tekniske forskere på verdensbasis.

«Vi skal sikre at unge kvinner har adgang til den utdannelsen de har krav på, samt å tilrettelegge for en hverdag fri for diskriminering innenfor ingeniørvitenskap, dataprogrammering og helsesektoren,» fortsatte generalsekretæren.

Les også: Jeg er generasjon likestilling

For å sikre lik tilgang til forskningsyrker er det avgjørende å adressere de underliggende og begrensende forutsetningene kvinner står overfor. Flere kvinnelige forskere bidrar også til å normalisere en likestilt hverdag mellom kvinner og menn.

«Dersom flere kvinner får adgang til vitenskapelige yrkesroller kan vi redusere lønnsgapet mellom kjønnene,» understreket generalsekretæren.

Kvinnelige forskere i kampen mot Covid-19

Kvinnelige forskere er essensielle i den vitenskapelige kampen mot pandemiviruset Covid-19. De har bidratt til informasjonsflyt, teknologi og vaksineutvikling.

Samtidig har pandemien også hatt en negativ påvirkning på kvinner i forskningsyrker. Særlig utsatt har unge kvinner som er nye på arbeidsmarkedet opplevd reduserte muligheter. Dette vil sannsynligvis bidra til økte kjønnsforskjeller i vitenskapsyrker.

«Mange kvinner er utfordret av lukkede laboratoriet, i tillegg til økte familieforpliktelser som følge av samfunnsnedstegninger,» uttalte Guterres.

I lys av disse utfordringene er temaet for årets Verdensdag for kvinnelige forskere nemlig økt kvinnelig tilstedeværelse i den vitenskapelige kampen mot covid-19.

Foto: Unsplash/National cancer institute

Nye perspektiver, talenter og kreativitet

Mangfold innenfor vitenskapen bidrar til flere forskere med nye perspektiver, talenter og kreative løsninger. Verdensdagen for kvinnelige forskere er en påminnelse om at kvinner allerede spiller en avgjørende rolle innenfor vitenskap, men også at deres representasjon må forbedres. Dette er, ifølge FNs generalsekretær, en av de viktigste drivkreftene bak en mer bærekraftig og rettferdig framtid.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19