Jeg er Generasjon Likestilling

0
982

Den internasjonale kvinnedagen gir oss en anledning til å reflektere over de fremskritt som er gjort, til å oppfordre til forandring, og til å feire motet og besluttsomheten vanlige kvinner har vist gjennom eksepsjonelle handlinger som har endret deres land og deres samfunn.

Verden har gjort enestående fremskritt, men intet land har ennå oppnådd full likestilling mellom kjønnene.

For 50 år siden landet vi på månen, i de siste tiårene har vi oppdaget nye menneskelige forfedre og for første gang i historien tatt bilde av et sort hull.

I mellomtiden har diskriminerende lovverk hindret 2,7 milliarder kvinner i å få samme jobbmuligheter som menn. I 2019 var mindre enn 25 % av verdens parlamentarikere kvinner, og én av tre kvinner blir utsatt for kjønnsbasert vold.

FNs generalsekretær António Guterres har ved flere anledninger understreket at «likestilling er et spørsmål om makt». I en kommentar på trykk i flere internasjonale aviser i anledning kvinnedagen skriver Guterres:

“Women are still excluded from the top table, from governments to corporate boards to prestigious award ceremonies. Women leaders and public figures face harassment, threats and abuse online and off. The gender pay gap is just a symptom of the gender power gap. “

#WithHer er en ny SOME-kampanje som har blitt lansert i anledning kvinnedagen av The Spotlight Initiative  — et verdensomspennende samarbeid mellom EU og FN med mål om å få bukt med alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030.

Vold mot jenter og kvinner er en av hyppigste, mest utbredte og mest skadelige menneskerettighetsbruddene i verden.

  • 1 av 3 på verdensbasis har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold.
  • 15 millioner jenter fra 15 til 19 år på verdensbasis har blitt utsatt for seksuelle overgrep.
  • 137 kvinner på verdensbasis blir drept av familiemedlemmer hver dag.
  • 650 millioner jenter og kvinner ble gift før de fylte 18 år.
  • 200 millioner jenter og kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse

Jenter og kvinner blir utsatt for en disproposjonal andel av voldelige handlinger, som femicid, seksuell vold, partnervold, trafficking og skadelige ritualer.

Dette må ta slutt. Overalt. Nå.

Temaet for årets kvinnedag er: «Jeg er Generasjon Likestilling: Virkeliggjøring av kvinners rettigheter» og er en del av FNs kampanje om å engasjere alle generasjoner. Generasjon likestilling, som markerer 25-årsjubileet for Beijing-erklæringen, er en plattform for handling og den mest progressive kjøreplanen for virkeliggjøring av kvinner og jenters rettigheter noensinne.

På tross av visse fremskritt har kampen for likestilling vært smertelig lang for verdens jenter og vinner. Pr. i dag kan ingen land påstå at de har oppnådd full likestilling mellom kjønnene. Diskriminerende lovverk forblir uendrede. Kvinner og jenters prestasjoner blir fortsatt nedvurdert. De jobber lengre dager, tjener mindre penger og har færre valg. De opplever flere former for vold i hjemmet og i det offentlige rom. Det er i dag en betydelig risiko for at de fremskritt som har blitt gjort innen likestilling kan bli tapt.

Året 2020 representerer en unik mulighet for å oppfordre til global handling for å nå målet om likestilling og menneskerettigheter for alle jenter og kvinner.