Generalsekretæren oppfordrer land til å revurdere kutt i utviklingsbistand

FNs generalsekretær António Guterres har ankommet Sverige hvor han vil delta på Stockholm+50-konferansen 2.-3. juni.

I uttalelser til pressen berømmet Guterres Sverige som «en banebryter for likestilling» og «en forkjemper for klimatiltak og bærekraftig utvikling», i tillegg til dets trofaste forsvar av menneskerettigheter, meklingsinnsats og sjenerøse bidrag til humanitær bistand.

I uttalelsene sa generalsekretæren at det er en avgjørende mulighet til å styrke vår respons til den trippelplanetariske krisen vi står ovenfor med klimaforstyrrelser, forurensning og tap av biologisk mangfold.

«Jeg ønsker Sveriges forpliktelse til å oppnå netto nullutslipp senest innen 2045 velkommen» sa Guterres. «Jeg stoler på at EU vil ha tilsvarende ambisjoner og vurderer sine mål for fornybar energi og energieffektivitet i år.»

Han påpekte at den russiske invasjonen av Ukraina oppildner en tredimensjonal global krise – mat, energi og finans – som rammer de mest sårbare menneskene, landene og økonomiene.

«Nå står de også overfor høye energikostnader og økende sult. En storm truer med å ødelegge økonomiene i mange utviklingsland. De trenger støtte» sa generalsekretæren.

«Dessverre er det nyere indikasjoner på at noen land vurderer dype kutt i offisiell utviklingshjelp, en reversering av tidligere forpliktelser.»

«Dette er alarmerende. Jeg oppfordrer landene til å revurdere, gitt de alvorlige konsekvensene disse kuttene vil få for livene til de mest sårbare». Han la til at den svenske statsministeren hadde forsikret ham om at Sverige ville opprettholde sin bistand.

Stockholm
Stockholm: Klimakonferansen foregår 2.-3. juni i Sveriges hovedstad, Stockholm. Foto: UN_Spokesperson på Twitter

På sitt møte i formiddag diskuterte statsministeren og generalsekretæren situasjonen i Ukraina, og konsekvensene dette fører til for europeisk sikkerhet, og mulige måter å oppnå deeskalering og forhandlinger.

Generalsekretæren sa at det med hensyn til matkrisen vi står ovenfor er nødvendig å handle raskt.

«Men la meg si det klart: det er ingen effektiv løsning på matkrisen uten å reintegrere Ukrainas matproduksjon, samt maten og gjødselen produsert av Russland på verdensmarkedene – til tross for krigen. Guterres understreker at han vil fortsette å gjøre sitt ytterste med hjelp av ulike avdelinger i FN-systemet med det felles formål å fremme en dialog som vil muliggjøre dette.

To ulike grupper utsendt av FN – ledet av Martin Griffiths og Rebeca Grynspan – besøker de relevante hovedstedene for å forhandle om trygg og sikker eksport av ukrainsk-produsert mat gjennom Svartehavet samtidig som man oppnår uhindret tilgang av russisk mat og gjødsel til internasjonale markeder, særlig utviklingsland da disse er spesielt utsatte.

Guterres har tidligere kontaktet Norges statsminister Jonas Gahr-Støre direkte og uttrykket bekymring for foreslåtte kutt i Norges bistandsbudsjett.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19