Sverige – med åpne armer for syriske flyktninger

0
653


19. FEBRUAR, 2014 – Sverige, i selskap med Tyskland, skiller seg ut som et ekstraordinært vertsland for syriske asylsøkere, ved å annonsere at syriske flyktninger innvilges permanent oppholdstillatelse. Ingen andre EU-land har klart å innhente Sveriges ledelse på dette området, selv om den verste flyktningskrisen siden andre verdenskrig nå utspilles på Europas dørterskel.

Masseflykten knyttet til Syria-konflikten har resultert i en betydelig økning i flyktningstrømmen til Sverige. I fjor søkte totalt 54.259 personer om oppholdstillatelse, hvorav 16.317, altså en tredjedel, var syriske statsborgere. Det svenske Migrationsverket søker nå med lys og lykt etter nye mottaksplasser for å huse flyktningene, både i Sverige og andre steder i Europa.

Nye syriske asylsøknader 

Topp 5 EU-land siden konflikten startet

% av alle nye asylsøknader 

Apr-Des 2011

2012

Jan-Okt 2013

Sverige

22,712

2%

18%

29%

Tyskland 

20,197

6%

10%

11%

Bulgaria

4,937

12%

35%

64%

Storbritannia 

3,439

2%

5%

7%

Østerrike

2,966

3%

5%

11%

Kilde: UNHCR

UNHCR har estimert at land må være innstilt på å ta imot opptil 30.000 syriske flyktninger på kvotebasis eller under humanitært grunnlag i 2014, med et fokus på å beskytte de mest sårbare. Stater blir oppmuntret til å etablere øremerkede kvoter for syriske flyktninger i tillegg til deres opprinnelige flyktningkvote, for å sikre at asylsøkere fra andre steder i verden ikke blir forsømt.

Kvoteordningen for flyktninger viser til en seleksjons- og overføringsprosess, hvor flyktninger fra en stat søker om beskyttelse i en tredje stat. Oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er en lignende ordning, men en fremskyndet prosess for de som er i størst behov for asyl.

I følge Amnesty International har EUs medlemsstater åpnet deres dører til omkring 12 000 av de mest sårbare flyktningene fra Syria, som tilsvarer kun 0.5 % av de 2.3 millioner menneskene som har flyktet fra landet.

Antonio Guterres, FNs høykomissær for flyktninger, kom med følgende uttalelse i et intervju med The Guardian: «Mens Syrias naboland forventes å holde deres grenser åpne finner jeg det urovekkende at så mange syrere opplever vansker med å få innvilget beskyttelse i Europa, når det stadig rapporteres at mennesker blir presset tilbake ved grensene. Dette foregår på tross av at det totale antallet flykntninger er relativt lavt. Tyrkia alene har mottatt ti ganger flere syriske flyktninger enn alle EU-medlemsstatene kombinert».

De andre nordiske vertslandene

I desember 2013 erklærte finske myndigheter at de kommer til å ta i mot 500 syriske flyktninger i 2014. Kaisa Väkiparta fra Det finske flyktningsrådet forteller at dette er i tillegg til den opprinnelige kvoten på 750, som øker totalantallet til 1050. Dette er slående lavt sammenlignet med nabolandet Sverige, men en må også skille mellom asylkrav som blir erklært ved eller innad grensen til et land og kvoteflyktninger (henholdsvis 23 000 og 400 i Sverige).

Hvis en person ønsker å søke asyl i Finland er barrierene mange: Først og fremst må en komme seg til Finland. Men da Finland ikke utsteder visum for syriske borgere er den eneste måten å krysse grensen illegalt via Russland eller Schengen-stater.

Norge har annonsert en tilleggskvote på 1000 flyktninger øremerket syriske borgere. Dette vil komme i tillegg til Norges ordinære årlige kvote på omlag 1200 overføringsflyktninger fra UNHCR. Amnesty International oppfordrer Norge om å motta minst 5000 av de mest sårbare flyktningene fra Syria, i tillegg til flyktningkvoten.

Danmark skiller seg ut som det nordiske landet som i minst grad er villige til å ta imot syriske flyktninger. Landet mottok 2.875 syriske asylsøknader mellom april 2011 – desember 2013. I 2014 har Danmark erklært å motta 140 syriske kvoteflyktninger.