Bli med og form verden – stem!

0
698


7. MAI, 2014 – I år arrangerer FN et valg. Men det er ikke et valg hvor du kan stemme på et politisk parti eller en regjeringsleder. Det er et valg hvor du kan bidra til å bestemme hvordan fremtiden skal se ut.

For første gang i historien inviterer FN hver eneste person i verden til å gi deres mening om fremtidens utviklingsagenda. MY WORLD er et innovativt initiativ som oppfordrer mennesker til å velge ut 6 av totalt 16 aktiviteter som de anser som viktige i forbedringen av deres livskvalitet. Stemmene blir så brukt til å informere beslutningstakere og overstatlige prosesser, for å sikre at hver eneste stemme teller i formingen av den nye globale agendaen.

Mer enn 2 millioner mennesker i 194 land har allerede stemt – gjennom internett, på stands eller på mobilen – som resulterer i unik informasjon om menneskers prioriteringer for fremtiden.

Frem til nå er har velgerne prioritert god utdanning, bedre helsehjelp og bedre arbeidsmuligheter som de viktigste faktorene som kan forbedre deres livskvalitet. Dette forsterker validiteten til de nåværende millenniumsmålene, men plasserer også nye temaer på agendaen.

Corinne Woods, direktøren for Millenniumskampanjen sier at det slående ved valget «er at mennesker, uansett hvor de er i verden, ønsker de samme grunnleggende menneskerettighetene: helse, utdanning og arbeid og en ærlig og ansvarlig regjering.

Nå har FN lansert The Global Week of Action, en global kampanje for å mobilisere ytterligere 500.000 stemmer i perioden 5. – 11. mai.

Så hva er det du venter på? Gå inn på http://vote.myworld2015.org/ og stem!

Vil du engasjere deg mer?

  • Følg MY WORLD på Facebook og Twitter
  • Spre ordet ved å bruke hash tagen #globalvote
  • Last ned Android-appen og bring valget dør til dør i ditt eget nabolag