Norsk effektiv bistand?

0
737
UN Photo/Amanda Voisard

UN Photo/Amanda Voisard
16. JANUAR, 2013 – Både Høyre og FRP måtte svelge kameler under dannelsen av koalisjonsregjeringen i fjor. Bistandspolitikk var intet unntak, men noe var partiene enige om, dog det rådet uenighet om hvordan man skulle gå frem for å nå målet.

Det felles målet var en mer effektiv bistandspolitikk. Begge partiene ga i sine partiprogram utrykk for at de ville endre bistandspolitikken til å bli mer effektiv, men hva innebærer egentlig begrepet effektiv bistand?

Vi kan alle være enig i at det å få mest mulig ut av hver krone er svært viktig, spesielt innen bistand hvor man alltid er på jakt etter nye midler for å hjelpe dem i verden som trenger det mest. Utfordringen er hvilke steg man skal ta for å endre et gammelt ineffektivt bistandsmønster. Dette er noe Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ser på i sine gjevnlige analyser av FNs medlemsstater.

En nylig publisert rapport fra OECD: OECD Development Cooperation Peer Review: Norway 2013 forklarer at Norge, siden 2008 har forsøkt å gjøre bistand mer effektiv, dette ved å begrense antallet mottakerland og fokusområder. Rapporten forklarer at en omstrukturering av Utenriksdepartementet og Norad har vært en del av denne prosessen.

Norge vil med ny regjering fortsatt budsjettere 1 % av BNI til bruk på bistand, men utenriksminister Børge Brende har, i flere intervjuer, gjort det klart at det vil bli gjort endringer i måten Norge driver bistandsarbeid på. Brende henviser til OECD rapporten og forklarer at: » Den understreker at norsk utviklingshjelp er veldig fremtidsrettet, men at vi også har et forbedringspotensial. Vi må være mye tydeligere på hva vi ønsker å oppnå, og vi må måle resultatene etterpå.»

Brende mener at norsk bistand i dag er fokusert på for mange land. I fremtiden vil Brende at norsk bistandspolitikk skal fokuseres på færre tema og langsiktig sett kanskje færre land.

Dette er noe OECD rapporten sier seg enig i. Rapporten slår fast at selv om Norge er en sterk bistandsyter, spesielt sammenlignet med landets innbyggertall og størrelse, er det viktig å revaluere innsatsen og hvordan man kan bedre den.

Forslagene til endring som kommer frem i rapporten henviser til inngåelsen av partnerskap med donorer som har like tanker og syn på bistand som Norge, utviklingen av en spesifikk, tidsbegrenset agenda som omhandler noen nøkkeltema og deres implementering, er også anbefalt.

Norge har et godt rykte når det kommer til bistandsarbeid og menneskerettigheter. Statsminister Erna Solberg skal som med-leder av MDG Advocacy Group, hjelpe Generalsekretær Ban Ki-moon å oppfylle Tusenårsmålene i større grad innen utgangen av neste år. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg skal være en av to FN spesialutsendinger for klima.

I arbeidet med å utforme nye internasjonale utviklingsmål for perioden etter 2015 satser Norge på at energi for alle, og utryddelse av ekstrem fattigdom innen 2030 skal stå på agendaen.