21. mars: Den internasjonale dagen mot rasediskriminering

0
1296
To barn i Sør-Afrika. På tidspunktet bildet ble tatt var landet fortsatt segregert mellom hvite og svarte. FOTO: UN Photo

I dag er Den internasjonale dagen mot rasediskriminering. Rasediskriminering påvirker livene til millioner av mennesker hver dag og setter opp mange hindre som gjør det vanskelig å realisere sitt fulle potensiale.

Rasediskriminering kan arte seg på mange forskjellige måter, fra å avvise folk grunnet deres hudfarge, til å dele inn samfunn i ulike raser. I siste instans kan slik diskriminering føre til folkemord. Det alle rasediskriminerende handlinger har til felles er at de har svært ødeleggende effekt både på enkeltmennesker og samfunnene de tilhører.

Dagen mot rasediskriminering har sin bakgrunn i kampen mot apartheid i Sør-Afrika. FNs generalforsamling erklærte i 1966 at 21. mars hvert år skulle markeres verden over som en dag mot rasediskriminering. 21. mars ble valgt, da politiet i Sharpeville, Sør-Afrika, seks år tidligere på den datoen hadde åpnet ild under en fredelig demonstrasjon og drepte 69 og skadet 180 demonstranter. Politiet gav de fremmøtte ingen advarsel og da demonstrantene flyktet fra kulene, fortsatte politiet å skyte, og mange ble skutt i ryggen. Protesten var den første demonstrasjonen mot apartheid i Sør-Afrika.

I 1966 oppfordret Generalforsamlingen det internasjonale samfunn om å øke sin innsats i kampen mot rasediskriminering. Fortsatt minnes man massakren som fant sted 21. mars 1960 og hvilke fremskritt man har hatt i å ende apartheid og andre former for rasediskriminering. Men verden står fortsatt overfor store utfordringer, og vi har en lang vei igjen før verden er fri for rasisme og diskriminering. Dagen i dag er til for å huske alle ofrene for rasediskriminering og huske den pågående kampen mot rasisme i alle deler av verden.

Så hva kan du gjøre for å bekjempe rasediskriminering?

– Lese deg opp på ulike former for rasediskriminering i forskjellige deler av verden.

– Jobbe for antidiskrimineringstiltak og be andre om å engasjere seg.

– Stå imot tilfeller at rasediskriminering i ditt nærområde.

– Fortelle oss hva du gjør for å bekjempe rasisme ved å bruke emneknaggen #FightRacism.