Verdens autismedag

0
1237
autism

autism
02.04.13 – I dag markerer vi den sjette årlige verdensdagen for bevissthet rundt autisme. De fleste av oss forbinder kanskje autisme med filmene «Rain Man» og «Kodenavn Mercury», som begge rettet søkelyset mot autisme og økte folks bevissthet, om enn med litt Hollywood-preg.

Hver enkeltperson med autisme er unik. Mange innenfor autismespekteret har ekstraordinære kunst-, musikk- og akademiske ferdigheter, og mange er rettmessig stolte av sine spesielle egenskaper og «atypiske» måter å betrakte verden.

Kim Peek, den ekte «Rain Man», døde i 2009. Hans utrolige hukommelseskraft var kombinert med alvorlige funksjonshemninger, og inspirerte den Oscar-vinnende filmrollen spilt av Dustin Hoffman på 80-tallet. Peek ble kalt en «megasavant», blant annet på grunn av hans evne til å memorere innholdet av 12.000 bøker, ord for ord. Han kunne lese to sider på rundt ti sekunder – høyre siden med høyre øye, og samtidig venstre side med venstre øye.

Hva forårsaker autisme?
For ikke lenge siden ville forskernes svar på dette spørsmålet vært «vi har ingen anelse».

Nå begynner vitenskapen å gi noen svar, selv om det gjenstår mange spørsmål. Først og fremst vet vi nå at det ikke bare finnes én årsak til autisme, akkurat som det ikke finnes bare én type autisme. Noen faktorer, i kombinasjon med genetisk sårbarhet, ser imidlertid ut til å øke risikoen for autisme.

Autisme rammer både jenter og gutter i alle kulturer og regioner, og har en stor innvirkning på barna, såvel som deres familier og samfunn. Forekomsten av autisme øker også i mange land verden rundt.

«Denne internasjonale dagen er viktig for å motarbeide stigma, mangelen på bevissthet og utilstrekkelige støtteordinger. Aktuell forskning indikerer at tidlig intervensjon kan hjelpe personer med autisme å få mest mulig ut av sine ferdigheter. Vi må nå arbeide for å skape et mer inkluderende samfunn, belyse talentene til de som har autisme og sikre at de har mulighetene til å oppnå sitt fulle potensial», sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i sin uttalelse.