75 måter FN gjør en forskjell på: Akademisk og kulturell utveksling 19/75

0
694
FN75-unesco-akademia-forskning-kultur

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FNs organsisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) legger til rette for vitenskapelig samarbeid, beskyttelse av kulturarv og fremming av kulturuttrykk, med et særlig fokus på minoriteter og urfolk.

FNs UNAI-initiativ samler rundt 1300 akademiske institusjoner i over 130 land som sammen med FN arbeider for å fremme organisasjonens mål gjennom ulike aktiviteter og forskningstiltak.

Arbeidet disse kulturelle og akademiske institusjonene gjør er helt avgjørende for oppnåelsen av de FNs bærekraftsmål. De fungerer som oppblomstringssted for ideer, nyvinninger og løsninger på mange av de utfordringer verden står overfor. UNAI-initiativet utgjør grunnlaget det internasjonale samfunnet trenger for å utnytte den energi og innovasjon som finnes hos unge mennesker og forskersamfunnet til det beste for menneskeheten.

Hvert fag og fag kan ha et FN-avtrykk. Vi ønsker at relevante institusjoner skal anerkjenne denne koblingen, og ofte uten ekstra anstrengelser eller utgifter, gjennomføre aktiviteter som direkte kan støtte FNs mandater og mål.

Hvert fag og emne kan være relevant for FN. Vi ønsker at relevante institusjoner gjenkjenner linken til FN og setter i gang aktiviteter – ofte uten ekstra kostnad for dem selv – som kan støtte FNs mandat og mål.

Les mer her: https://academicimpact.un.org/content/about-unai

fn 75 norge