Generalsekretærens budskap på Internasjonal dag for verdens urbefolkning

0
687

Idag feirer vi verdens urbefolkning sitt bidrag til menneskeheten gjennom deres rike sivilisasjoner. Vi feirer også det tre tiår lange samarbeidet mellom urbefolkninger og FN.

Men dette er også en dag da vi bør huske på urbefolkninger som ennå lever med diskriminering, marginalisering, ekstrem fattigdom og konflikt, eller som trues av utslettelse.

Det internasjonale samfunnet har i det siste blitt mer oppmerksom på behovene til urbefolkninger og deres forvaltningsevner i forhold til miljøet.

La oss følge det grunnleggende prinsippet om urbefolkningers fullstendige og effektive deltakelse på denne Internasjonal dag for verdens urbefolkninger.