Ikke bare penger under bordet

0
793
corruption

corruption

9. desember 2012. Korrupsjon antar ikke alltid de former vi forestiller oss. Men det er heller ikke et så uunngåelig fenomen som vi innbiller oss, fastslår FNs generalsekretær Ban Ki-moon på den internasjonale dagen for anti-korrupsjon den niende desember.

Hva er egentlig korrupsjon? Og hvor utbredt er det? Fenomenet er en av de kriminelle handlingene det er vanskeligst å måle, da det ofte foregår i det skjulte.

På årets internasjonale dag for anti-korrupsjon er tema hva korrupsjon gjør med  verden. Som Ban uttrykker det:
– Korrupsjon koster oss ikke bare enorme summer  bortkastede eller stjålne statlige ressurser, men også sykehus, skoler, rent vann, veier og bruer som kunne vært bygd for disse summene og som ville endret familiers og samfunns velferd.

Korrupsjon kan være alt fra penger under bordet til nepotisme eller vennetjenester. Transparency International definerer korrupsjon som “the abuse of entrusted power for private gain». I følge deres nye rapport 2012 corruption perceptions index anses Nord-Korea, Afghanistan og Somalia som verdens mest korrupte lande, mens alle de nordiske landene ligger I topp på indeksen.

 Dermed ikke sagt at korrupsjon ikke finner sted i de nordiske lande. I Finland var det i 1999 stor debatt om hvorvidt dommere tilhørende frimurerlosjen tok parti i retssaker hvor en av partene var frimurer. Sagen endte i FNs menneskerettighetsdomstol i Strasbourg, men saksøker fikk ikke medhold fordi det manglet bevis for dommerens partiskhet. Fra 2002 av har finske dommere imiflertid måttet bekjentgjøre om de er frimurere, for å skape mere gjennomsiktighet hos domstolene.

En nepotisme-skandale i den danske regjering ble avdekket i november i år og resulterte i kulturministerens fratredelse den femte desember. Han ble beskylt for å ha bevilget seks millioner kroner til en ny utdannelsesretning innen nysirkus. Det er ikke en skandale i seg selv, men utdannelsen foregår på Akademiet For Utæmmet Kreativitet, hvor han tidligere har hatt en bestyrelsespost og hans registrerte partner arbeider i dag, ble han beskyldt for nepotisme. Derudtover har det danske kulturministeriet avholdt arrangementer på stedet for ca. 180 000 kroner.

Europaparlamentet er heller ikke feilfritt hva angår korrupsjon. Siste år ble tre parlamentsmedlemmer beskyldt for etter sigende å ha mottatt bestikkelse for å fremlegge en lov. Mange mener det er naivt at tro at dette er et enkeltstående tilfelle.

Det at korrupsjon finnes over alt gjør det enda viktigere å bekjempe. Korrupsjon underminerer utvikling, demokrati og det åpne samfund og er som generalsekretæren sier ikke uunngåelig.

– Korrupsjon har sitt utspring i grådighet og at det udemokratiske mindretall får overkjøre flertallets forventninger. På den internasjonale dagen for anti-korrupsjon oppfordrer jeg alle til å jobbe mot en berekraftig fremtid der korrupsjon avsløresnog avvisses, der integriteten vine, og der millioners håp realiseres.

164 land har vedtatt FN-konvensjonen mot korrupsjon, men 30 FN-medlemsland har det ikke. Dermed trengs det fortsatt et stort dytt for universell forpliktelse.