75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper organisert kriminalitet 38/75

0
731
FOTO: Unsplash/Bill Oxford

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Transnasjonal organisert kriminalitet undergraver den bærekraftige utviklingen og oppnåelsen av FNs bærekraftmål – inkludert de mål som er helt nødvendige for å oppnå fred, sikkerhet, et velfungerende rettsapparat, økonomisk vekst og likhet for loven. Organisert kriminalitet er mangfoldig og består av en rekke ulike forbrytelser og kriminelle handlinger. Slike forbrytelser undergraver statlige institusjoner og lands økonomiske system gjennom hvitvasking av penger, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) samarbeider med ulike land og organisasjoner for å bekjempe transnasjonal organisert kriminalitet ved å tilby dem juridisk og teknisk bistand for å bekjempe korrupsjon, hvitvasking av penger, menneskehandel og menneskesmugling. UNODC hjelper dem også med å styrke sine rettsstater og forhindre terrorangrep. UNODC er verdensledende innen kampen mot menneskehandel, og i samarbeid med Verdensbanken hjelper organisasjonen land med å vinne tilbake penger stjålet av korrupte myndighetspersoner. UNODC har spilt en nøkkelrolle i å fremforhandle og relevante internasjonale avtaler som FN-konvensjonen mot korrupsjon og FN-konvensjonen mot transnasjonal organisert kriminalitet.  fn 75 norge