Generalsekretærens budskap på Verdens fredsdag

0
675

 Den internasjonale fredsdag er et globalt rop om våpenhvile og ikke-voldelighet.

Det er en tid for refleksjon over krigens ondskap og kostnader, og over vår plikt til å løse tvister på fredfullt vis

De fleste av ofrene i en konflikt er maktesløse. Uskyldige sivile. Fedre, mødre, barn.

Uten fred har de lite håp om å forbedre sine liv. Lite håp om å unnslippe fattigdom.

Selv de som jobber på vegne av de maktesløse kan oppleve å bli blant ofrene.

Journalister, medisinsk og humanitært personell, FN-personale og fredsmeglere har alle opplevd å bli angrepet.

Opprørere, krigsledere, våpenforhandlere og deres sponsorer fortsetter å vise en ond, respektløs holdning til livet.

På denne internasjonale fredsdag vil jeg påminne dem alle om at det finnes en annen vei. En bedre vei.

Veien mot fred.

Vi skal se det som oppløftende at krig mellom nasjoner forekommer sjeldnere. Diplomati og forhandlinger er i ferd med å bli den meste forekomne løsningen.

Og selv der stater rammes av interne konflikter, viser historien at fred er mulig dersom viljen er sterk nok.

Det finnes mange eksempler på hvordan ulike fredsinitiativ har lykkes i å dempe fiendtlige stemmer.

Jeg finner også håp gjennom et fornyet engasjement i det internasjonale samfunn når det gjelder atomnedrustning.

Derfor har jeg lansert nedrustningskampanjen WMD – WeMustDisarm!-kampanjen. Så lenge slike våpen eksisterer, er ingen trygge.

På denne internasjonale fredsdagen har jeg en enkel beskjed til alle: Vi må nedruste! Vi må ha fred.

Jeg oppfordrer folk over hele verden til å støtte dette tiltaket. Støtt de Forente Nasjoner, og gjør din innsats for fred.