75 måter FN utgjør en forskjell på: Beskytter miljøet 21/75

0
714
fn 75 år miljø unep

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FN jobber for å løse globale miljøproblemer. Som et internasjonalt forum, jobber FN med globale problemer som nedbryting av ozonlaget, giftig miljøavfall, avskoging, og luft- og vannforurensning. Med mindre man finner en løsning på disse problemene, vil den internasjonale økonomien være bærekraftige på lang sikt. Forurensing, avskoging og andre handlinger som er skadelig for miljøet tømmer naturen for ressurser som menneskeheten er avhengig av for å overleve.

FNs miljøprogram (UNEP) er FN-systemets ledende miljøorgan. UNEP bruker sin ekspertise til å styrke miljølovverk og hjelpe land med å implementere miljøforpliktelser både på regionalt og globalt nivå. UNEPs legger til rette for samarbeid og hjelper land og folkegrupper med å øke sin levestandard uten at dette går utover de kommende generasjoner.

Les mer her

fn 75 norge