Internasjonal dag mot atomprøvesprengning.

0
631
Former Soviet testing site in Semipalatinsk, Kazakhstan, which endured over 400 atomic blasts. UN Photo/Eskinder Debebe

Former Soviet testing site in Semipalatinsk, Kazakhstan, which endured over 400 atomic blasts. UN Photo/Eskinder Debebe
29. AUGUST, 2013 – Helt siden atomprøvesprengning begynte i midten av det tyvende århundre, med den første prøvesprengningen den 16. juli 1945, har neste 2000 funnet sted. Det har blitt tatt lite hensyn til de ødeleggende virkningene prøvesprengning har på menneskeliv eller radioaktivt nedfall i atmosfæren.

Historiske tilbakeblikk og etterpåklokskap har vist oss de skremmende og tragiske effektene av atomvåpen når de kontrollerte omgivelsene feiler. Dagens atomvåpen er kraftigere og mer destruktive enn noen gang tidligere. Verdensomspennende hendelser har gitt overbevisende grunner for en markering som i dag, Den internasjonale dagen mot atomprøvesprengning. En dag hvor arrangementer ment for å utdanne og informere forsøker å fange verdens oppmerksomhet for å understreke behovet for et samlet forsøk på å forhindre flere atomprøvesprengninger.

Det internasjonale instrumentet for å oppnå en slutt på all atomprøvesprengning er den omfattende atomprøvesprengningstraktaten (CTBT) fra 1996, som enda ikke har trådd i kraft.

FNs Generalsekretær Ban Ki-moon har klart sagt at ”En verden fri fra atomvåpen vil i aller høyeste grad være et globalt gode”, mens han på samme tid definerer et forbud mot atomvåpen som avgjørende. I mai 2010 hadde alle partene i ikke-spredningsavtalen (NPT) forpliktet seg til å forsøke å ”oppnå fred og sikkerhet i en verden uten atomvåpen”.

Den internasjonale dagen mot atomprøvesprengning, sammen med andre arrangementer, har fostret et globalt miljø hvor det er optimistiske utsikter mot en verden fri for atomvåpen. Det er flere synlige tegn på fremgang, men det er fortsatt store utfordringer. FN håper at alle atomvåpen vil være eliminert i fremtiden, men frem til dette er det viktig å markere den internasjonale dagen mot atomprøvesprengning, mens vi arbeidet med promoteringen av fred og sikkerhet over hele verden.