Filippinsk forhandler håper å faste frem fremskritt på klimakonferanse.

0
661
Flickr / Adopt a negotiator. Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Flickr / Adopt a negotiator.  Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
12. NOVEMBER, 2013 – Filippinenes ledende forhandler ved FNs klimakonferanse, hvis hjem ble ødelagt av supertyfon Haiyan, fortalte under åpningen av klimakonferansen i Warszawa at ‘klima galskapen’ må stoppes. «Det mitt land går gjennom, som et resultat av ekstremvær, er galskap. Klimakrisen er galskap. Vi kan stoppe denne galskapen. Akkurat her i Warszawa.»

Forhandleren, Yeb Sano, fortalte møtet at han starter en frivillig faste som vil vare frem til han ser det bli gjort fremskritt under klimakonferansen. «I solidaritet med mine landsmenn, som strever for å finne mat der hjemme, vil jeg nå påbegynne en frivillig faste for klimaet..frem til jeg kan skue et meningsfylt resultat.»

I sin tale til Den 19. klimakonferansen under FNs Klimakonvensjon i Warszawa, utfordret Sano tilhørerne sine kraftig: «Til de av dere som fortsetter å benekte realiteten som er klimaendringene, jeg utfordrer deg til å stige ned fra ditt elfenbenstårn og bort fra komforten av din lenestol. Vitenskapen forteller oss at klimaendringene vil bety flere tropiske stormer. Havene oppvarmes ettersom jorden oppvarmes. Energien som er lagret i vannområdene rundt Filippinene vil øke intensiteten av tyfoner og trenden vi nå ser er at mer destruktive stormer vil bli den nye normen.»

Sano etterlyste handling: «Vi spør: ‘Hvis ikke oss, hvem?’, ‘Hvis ikke nå, når?, ‘Hvis ikke her i Warszawa, hvor?'»
FNs klimakonferanse startet i går med en oppfordringer til myndigheter om å dra nytte av, og oppfordre, det store engasjementet og arbeidet som allerede finnes i kampen mot klimaendringer på alle nivå i næringslivet, stat og samfunnet generelt. Dette for å skape reelle fremskritt mot en global klimaavtale i 2015.

Som en del av hennes åpningstale pekte Christina Figueres, eksekutivsekretær for FNs klimakonvensjon, på økning i ekstreme værtilfeller, noe som klimaforskere lenge har predikert. Hun oppfordret delegatene til å gripe muligheten de nå har tilgang til, for på denne måten å sikre nåværende og fremtidige generasjoner.

«Politiske vilje og offentlig støtte taler for handling nå. En ny universell klimaavtale kan nås. Byråer, utviklingsbanker, investorer og subnasjonale myndigheter er med. Vitenskapen fra den nylig lanserte rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) er klar i tale. Partier kan lede fremdriften for endring og bevege oss i samme retning, mot suksess i 2015,» sa Figueres.